20 квітня о 10 годині відбувся захист дисертації Романів Любомира Ігоровича на тему «Ліпіди та мікроелементи тканин і продукції бджіл та їхня продуктивність у період підгодівлі борошном сої і сполуками хрому», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

 Науковий керівник: 

Федорук Ростислав Степанович, д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН, Інститут біології тварин НААН, г. н. с. лабораторії екологічної фізіології та якості продукції

 Офіційні опоненти:

Седіло Григорій Михайлович, д. с-г. н., професор, член-кореспондент НААН, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, директор 

Ковальський Юрій Володимирович, д. с-г. н., доцент, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України, доцент кафедри технології виробництва продукції дрібних тварин

Завантажити PDF
Автореферат
Дисертація
Відгук Седіло Г. М.
Відгук Ковальський Ю. В.