Палфій Федір Юрійович

(03.03.1925–31.12.1996)
заслужений діяч науки і техніки України,доктор біологічних наук,професор, академік ВАСГНІЛ та УААН

заступник директора з наукової роботи у 1966–1969 рр.

 

Федір Юрійович Палфій народився 3 березня 1925 р. в с. Королево Виноградівського району Закарпатської області.
Заступником директора Інституту з наукової роботи працював у період 1966–1969 рр., одночасно виконуючи обов’язки завідувача лабораторії живлення тварин.
Перед новим керівником постало питання зміцнення матеріально-технічної бази Інституту, покращення фінансового забезпечення для виконання науково-дослідних робіт. Йому довелося організовувати наукову роботу Інституту в нових умовах відомчого підпорядкування Академії наук, забезпечувати поступлення необхідних коштів для проведення науково-дослідної роботи. У цей, порівняно короткий період його наукової й організаційної діяльності в Інституті виникла перша кризова ситуація у зв’язку з недостатнім бюджетним фінансуванням. Важко було організувати колектив Інституту для розширення науково-дослідних робіт з господарствами та організаціями з метою одержання позабюджетних коштів. У колективі Інституту назріла хвиля нервозності, невпевненості і навіть нависла загроза скорочення. Та завдяки організованій і ціленаправленій роботі провідних вчених Інституту — В. М. Головача, С. Й. Кусеня, І. А. Макара, З. П. Скородинського вдалося ліквідувати кризовий стан укладанням додаткових угод з вивчення біологічної і продуктивної дії БВК (білково-вітамінного комплексу), що виготовлявся з відходів переробки нафти. Виконавцями цієї угоди були співробітники лабораторії вікової фізіології і біохімії В. Г. Янович, Л. І. Сологуб, М. Д. Коцюба, Н. Ф. Маслянко, а також співробітники лабораторії живлення В. В. Шкодяк, Є. Ф. Юрчук та лабораторії фізіологічних основ утримання с.-г. тварин І. Б. Ратич, П. Ф. Бортновський, І. І. Лівак. У цей складний для фінансування період у забезпечення Інституту позабюджетними коштами включився весь колектив.
У 1969 р. д. б. н. Ф. Ю. Палфій був переведений на роботу в Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних районів УРСР на посаду директора.
Заслужений діяч науки і техніки України, академік ВАСГНІЛ і УААН, доктор біологічних наук, проф. Ф. Ю. Палфій залишився у пам’яті наукової громадськості Інституту як визначний вчений з питань живлення тварин. За його тривалу наукову і організаційну роботу був нагороджений медаллю «За доблесну працю», трьома орденами Трудового Червоного прапора та Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. Помер 31 грудня 1996 року. Похований у м. Львові на Личаківському меморіальному цвинтарі.