Holovach

Данчук Вячеслав Володимирович

доктор сільськогосподарських наук, професор
завідувач лабораторії клінічної біохімії в 1996–2000 рр.

 

 

Народився 8.06.1964 р. У 1986 р. закінчив ветеринарний факультет Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту. До 1990 р. працював лікарем ветеринарної медицини. У 1993 р. закінчив аспірантуру в Інституті фізіології і біохімії тварин УААН і захистив кандидатську дисертацію на тему «Гормональний статус та обмін речовин у поросят залежно від концентрації метаболічної енергії, Se2+ та вітаміну Е у раціоні маток» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук з спеціальності «біохімія». У 1999 р. вченою радою Інституту землеробства і біології тварин УААН присвоєно наукове звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «біохімія».
З 07.1994 по 09.1997 рр. — науковий співробітник лабораторії ендокринної регуляції Інституту фізіології і біохімії тварин УААН; 09.1997–07.2000 рр. — завідувач лабораторії клінічної біохімії Інституту землеробства і біології тварин УААН. 07.2000–09.2003 — провідний науковий співробітник лабораторії ендокринної регуляції Інституту біології тварин УААН. У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04 — біохімія. З вересня 2003 року працює в Кам’янець-Подільському аграрному університеті на посаді завідувача кафедри біохімії, фармакології та радіобіології.
Професор В. В. Данчук зробив певний внесок у з’ясування гормональних та субстратних механізмів регуляції процесів перекисного окиснення ліпідів, активності системи антиоксидантного захисту в тканинах поросят-сисунів і розробив спосіб профілактики оксидаційного стресу.