Holovach

Довгань Нікон Ярославович

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії ферментів з 1965 по 1997 рр.

 


Народився 11.11.1930 р. на Тернопільщині. Закінчив у 1955 р. ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту, у 1961 р. — аспірантуру при Науково-дослідному інституті землеробства і тваринництва західних районів УРСР та Українського НДІ фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин.
1961–1965 рр. — старший науковий співробітник лабораторії вікової фізіології і біохімії Українського НДІ фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин; 1965–1997 рр. — завідувач лабораторії ферментів названого інституту; 1998–2000 рр. — старший науковий співробітник відділу координації і організації наукових робіт.
Член Всесоюзного і Українського біохімічного товариства, товариства «Знання».
Н. Я. Довгань зробив значний внесок у з’ясування фізіолого-біохімічних аспектів дії екзогенних ферментних препаратів в організмі ВРХ та птиці. Ним опубліковано 129 наукових праць, під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. Обирався членом вченої та спеціалізованої вченої ради, головою профкому інституту, очолював в Інституті товариство «Знання».