Holovach

Дроник Григорій Васильович

доктор біологічних наук, професор, академік УААН
заступник директора інституту з наукової роботи у 1989–1994 рр.

 


Професор Г. В. Дроник є визнаним вченим-фізіологом, досвідченим організатором науки, брав активну участь у науково-педагогічній роботі та підготовці наукових кадрів і спеціалістів тваринницького профілю в Інституті. Його багаторічна наукова робота пов’язана з вивченням фізіологічних закономірностей лактації у корів та розробкою ефективних способів підвищення їх молочної продуктивності. В Українському науково-дослідному інституті фізіології та біохімії тварин працював з 1975 по 1994 рр.
Народився Г. В. Дроник 7 січня 1951 р. в с. Шипинці Кіцманського району Чернівецької області. У 1975 р. закінчив ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту.
З 1975 по 1978 рр. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва у лабораторії білка і амінокислот Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії с.-г. тварин, науковий керівник — П. З. Лагодюк. Після закінчення аспірантури працював молодшим науковим і старшим науковим співробітників лабораторії білка і амінокислот і лабораторії фізіології лактації. З 1989 по 1994 рр. був заступником директора Інституту з наукової роботи, а з 1994 по 1995 рр. — завідувачем лабораторії живлення корів і регуляції молокоутворення.
Докторську дисертацію на тему «Гормональна регуляція лактогенезу та лактопоезу у жуйних тварин» за спеціальністю «фізіологія людини і тварин» захистив у 1994 р.
Слід відзначити, що д. б. н. Г. В. Дроник проявив себе в Інституті досвідченим керівником і організатором науково-дослідних робіт. Він вивчав фізіологічні закономірності лактації корів, розробив способи підвищення молочної продуктивності тварин. Зокрема, теоретично обгрунтував і апробував високоефективні методи гормонального виклику лактації у телиць і ялових нелактуючих корів.
Професор Г. В. Дроник, працюючи директором Буковинського інституту АПВ, не пориває зв’язків з інститутом. Він бере активну участь у підготовці наукових кадрів, є членом редакційної колегії журналу «Біологія тварин», членом спеціалізованої вченої ради Інституту біології тварин УААН. У 2007 р. його обрано дійсним членом (академіком) Української академії аграрних наук.