Holovach

Кирилів Ярослав Іванович

доктор сільськогосподарських наук, професор, членкор УААН
завідувач лабораторії живлення та селекції птиці (1994–1998)

 


Закінчив у 1975 р. зоотехнічний факультет Львівського зооветеринарного інституту, 1980 р. — аспірантуру зі спеціальності 03.00.04. — «біохімія» при УНДІФБ.
1980–1984 рр. — молодший науковий співробітник; 1985–1994 рр. — старший науковий співробітник, а з 1994 р. — провідний науковий співробітник лабораторії білків і амінокислот УНДІФБ; 1995–1998 рр. — завідувач сектору і лабораторії живлення та селекції птиці згаданого інституту; з 1998 р. по даний час проректор з наукової роботи ЛДАВМ ім. С. З. Ґжицького.
Член Українського біохімічного товариства.
Кирилів Я. І. зробив вагомий внесок у з’ясування ролі кремнію і сірки в обмінних процесах у птиці та їх вплив на продуктивність. Розробив ефективні кормові засоби, що сприяють підвищенню розщеплення і засвоєння поживних речовин з кормів у моногастричних тварин і птиці. Ним опубліковано понад 250 наукових праць. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. У 2007 р. його обрано членом-кореспондентом УААН.