Holovach

Мадіч Алла Всеволодівна

доктор сільськогосподарських наук

завідувач лабораторії клітинної інженерії у 2000–2006 рр.

 


Закінчила у 1984 р. зооінженерний факультет Херсонського сільськогосподарського інституту.
1989–1995рр. — старший науковий співробітник лабораторії клітинної інженерії Львівського біотехнологічного центру; 1996–1999 рр. — завідувач лабораторії клітинної інженерії Львівського філіалу Інституту розведення і генетики тварин УААН; 2000–2006 рр. — завідувач лабораторії клітинної інженерії Інституту біології тварин УААН.
Член Українського фізіологічного товариства.
Внесла значний вклад в розробку мікроманіпуляційних методів на ранніх ембріонах ссавців, з’ясувала особливості морфо- і ембріогенезу хутрових звірів. Розробила методи стимуляції розвитку ембріональних клітин ссавців із застосуванням клон-технологій. У дослідах, виконаних на норках, вивчила і довела присутність специфічних для яйцепроводів білків і рецепторів ростових факторів, що впливають на ембріональний розвиток і мітотичне дроблення зигот. Вивчила морфологію ооцитів норок, песців та шиншили, встановила можливість їх дозрівання in vitro та кріоконсервування, розробила шкалу морфологічної якості і класифікацію за стадіями розвитку доімплантаційних ембріонів норок. Опублікувала понад 50 наукових праць, в тому числі 3 патенти і методичні рекомендації «Інтенсифікація хутрового звірівництва удосконаленням біотехнологічних методів відтворення», 2 ДСТУ та 3 СОУ.