Скорохід Володимир Йосипович

(9.06.1929–13.10.2008)
доктор біологічних наук, професор
завідувач лабораторії вікової фізіології і біохімії тварин у 1969–1975 рр.


Закінчив у 1955 р. ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту, у 1961 р. — аспірантуру при відділі біохімії сільськогосподарських тварин Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР.
1961–1969 рр. — старший науковий співробітник лабораторії обміну речовин Українського НДІ фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин; 1969–1975 рр. — завідувач лабораторії вікової фізіології і біохімії названого інституту; 1975–1987 рр. — завідувач лабораторії ліпідів і жирних кислот; 1987–2000 рр. — завідувач кафедри, а з 2000 р. — професор кафедри фармакології і паталогічної фізіології Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. Науковий ступінь доктора біологічних наук присуджений в 1974 р., а звання професора — у 1986 р.
Член Українського біохімічного та фармакологічного товариств, член товариства «Знання».
Професор В. Й. Скорохід зробив значний внесок у вивчення ліпідного обміну сільськогосподарських тварин і птиці, з’ясування механізмів ліпідного і жирнокислотного живлення тварин, широкого застосування нових, сучасних методів ізотопної індикації в поєднанні з тонкошаровою і газорідинною хроматографією. Опубліковано понад 200 наукових праць, підготовлено 9 кандидатів наук. Помер 13 жовтня 2008 р. Похований