Третевич Володимир Іванович

(01.10.1918–20.05.2009)
доктор біологічних наук

завідувач лабораторії фізіології лактації у 1961–1988 рр.

 


Народився 1 жовтня 1918 р. на Волині в м. Локачі Локачинського району.
У 1952 р. закінчив Львівський зооветеринарний інститут. Тут навчався в аспірантурі на кафедрі фізіології сільськогосподарських тварин. У 1956 р. на вченій раді цього інституту захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лактація кіз і овець при різних функціональних станах кори головного мозку». Після закінчення аспірантури працював асистентом кафедри зоогігієни, органічної та біологічної хімії. У 1961 р. був призначений завідувачем лабораторії фізіології лактації Українського НДІ фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин.
У 1962 р. В. І. Третевича направляють до Монгольської Народної Республіки на посаду старшого викладача-консультанта кафедри біохімії Монгольського сільськогосподарського інституту (Улан-Батор). За період роботи в Монголії (1962–1964) поряд із педагогічною діяльністю займався науковою роботою.
У 1973 р. В. І. Третевич захистив докторську дисертацію на тему: «Вивчення закономірностей секреції молока у корів» за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин».
Науково-дослідна робота вченого була спрямована на розробку й вивчення теоретичних і прикладних питань підвищення та збереження продуктивності лактуючих тварин, регуляції процесів синтезу і виведення молока у корів. Значну увагу В. І. Третевич приділяв вивченню процесів сорбції молочною залозою корів азотових, глікопротеїдних і ліпідних попередників молока із крові методом артеріовенозної різниці та впливу на ці процеси фізіологічних та технологічних факторів, біологічного ритму, кратності доїння. Вивчав вплив різного рівня білкового, мінерального, енергетичного живлення та біологічно активних речовин кормів на секрецію молока, його склад і лактаційну діяльність організму жуйних.
За участю В. І. Третевича розроблялися теоретичні, практичні та технологічні питання одержання молока високої якості на промислових фермах і комплексах. Досліджувалися процеси регуляції секреції і виведення молока, розроблялися способи підвищення стресостійкості корів до умов промислової технології, стимуляції лактаційної діяльності організму за різних умов доїння та утримання корів, методи прискорення адаптації корів до впливу технологічних елементів і режиму експлуатації на механізованих фермах.
Під керівництвом В. І. Третевича підготовлено і захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. Опублікував 235 наукових праць, видав 4 науково-методичні та практичні рекомендації, одержав 5 авторських свідоцтв. В. І. Третевич учасник другої світової війни. Був поранений. Має 14 бойових нагород. Після виходу на пенсію в 1994 р. був удостоєний стипендії Президента України. Помер В. І. Третевич 30 травня 2009 р., похований у м. Львові на Сихівському цвинтарі.