Вольський Микола Миколайович 

(02.08.1928–03.12.2006)
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
вчений секретар інституту в 1964–1981 рр.


У пам’яті наукової громадськості Інституту збереглись найкращі спогади про вченого секретаря Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин М. М. Вольського, якого справедливо вважають одним із фундаторів становлення інституту, оскільки на посаді вченого секретаря він працював 17 років.
Народився М. Вольський 2 серпня 1928 року у місті Почаєві Тернопільської області. У 1953 р. закінчив ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту. Працював ветеринарним лікарем на Рівненщині. У 1963 р. закінчив аспірантуру з відривом від виробництва зі спеціальності 03.00.04 «біохімія» і захистив у 1965 р. кандидатську дисертацію на тему «Фосфорные соединения жидкости рубца крупного рогатого скота», науковим керівником якої був проф. С. З. Ґжицький.
Працюючи на посаді вченого секретаря Інституту, М. М. Вольський проводив значну науково-організаційну і координаційну роботу з формування і виконання досліджень, підготовки наукових кадрів. Одночасно був старшим науковим співробітником лабораторії обміну речовин (з 1981 по 1989 рр.), а згодом — лабораторії ферментів.
М. М. Вольський користувався заслуженим авторитетом серед наукової громадськості. Він зумів належним чином організувати наукове діловодство в Інституті, брав активну участь у формуванні та вдосконаленні наукової тематики і структури Інституту, атестації наукових кадрів.
Особливої поваги заслуговує його плідна, тривала і скрупульозна праця вченого секретаря спеціалізованої вченої ради в Українському науково-дослідному інституті фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин.
За його особистої участі оформлено понад 120 атестаційних справ здобувача наукового ступеня доктора і кандидата біологічних наук.
М. М. Вольський вніс певний вклад у вивчення фосфорного обміну у великої рогатої худоби. Опублікував понад 50 наукових праць. Похований М. М. Вольський у рідному місті Почаєві поряд з могилою дружини.