Янович Вадим Георгійович 

доктор біологічних наук, професор
завідувач лабораторій: вікової фізіології і біохімії тварин (1963–1993 рр.); біосинтезу продуктів тваринництва (1994–1999 рр.); біології росту і розвитку тварин (2000–2006 рр.).


Народився В. Г. Янович 16 грудня 1930 р. у с. Комарівка Володарськ-Волинського району Житомирської області. У 1948 р. закінчив середню школу у м. Берегово Закарпатської області, в яке на постійне проживання у 1947 р. переїхали його батьки. У 1953 р. закінчив ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту.
Із 1953 по 1962 рр. працював ветеринарним лікарем колгоспу та районної ветеринарної лікарні м. Берегово. З 1962 по 1965 рр. навчався в аспірантурі у лабораторії вікової фізіології і біохімії Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин під керівництвом к. б. н. С. Й. Кусеня. У 1965 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Показники ліпідного обміну у великої рогатої худоби у зв’язку з онтогенезом» за спеціальністю 03.00.04 — біохімія.
З 1965 по 1975 рр. працював старшим науковим співробітником лабораторії вікової фізіології і біохімії, а з вересня 1975 р. — її завідувачем. Із 2000 по грудень 2006 рр. працював завідувачем лабораторії біології росту і розвитку тварин, яка є правонаступником лабораторії вікової фізіології і біохімії тварин.
У 1973 році захистив докторську дисертацію на тему «Дослідження ліпідів, жирних кислот і кетонових тіл у великої рогатої худоби і свиней в онтогенезі». У 1986 р. В. Г. Яновичу присвоєно вчене звання професора.
Школа професора В. Г. Яновича зробила важливий внесок у вивчення онтогенетичних особливостей обміну ліпідів і білків у великої рогатої худоби і свиней, у розробку наукових основ ліпідного живлення свиней, великої рогатої худоби, птиці і риб. Досягнуто значних успіхів у з’ясуванні механізмів післяродової адаптації поросят і телят, онтогенетичних особливостей синтезу білків і ліпідів у тканинах великої рогатої худоби. Всесторонньо вивчено використання амінокислот у синтезі білків, ліпідів, глюкози та в енергетиці тканин у тварин. З’ясовані біологічні механізми неонатальної адаптації поросят і телят, азот-затримуючої дії жирів при додаванні їх до раціону тварин, онтогенетичні особливості синтезу білків, ліпідів і простагландинів у тканинах ВРХ. Вивчено кількісний бік використання ряду амінокислот у синтезі білків, ліпідів, глюкози і енергетичних процесів у тканинах ВРХ і щурів, у результаті чого встановлено ліпогенну роль амінокислот. Отримано нові дані про фізіолого-біохімічні особливості метаболізму у поросят в ранній період вирощування і після відлучення від свиноматок, на основі яких були зроблені теоретичні узагальнення і підготовлені рекомендації з підвищення живої маси новонароджених поросят і їх збереження у ранньому віці, зменшення дії стресів у поросят при відлученні.
Значний внесок зроблено проф. В. Г. Яновичем у вивчення питання ліпідного живлення тварин, птиці і риб, вивчення впливу жиророзчинних вітамінів на метаболізм і фізіологічні функції у великої рогатої худоби, застосування жиророзчинних вітамінів з метою підвищення репродуктивної здатності корів і телиць та вдосконалення методів досліджень ліпідного обміну. Він є співавтором всесоюзних і республіканських рекомендацій з використання жирів у годівлі сільськогосподарських тварин і птиці.
Завдяки особистим здібностям і великій працездатності, умінню згуртувати навколо себе науковців і фахівців, В. Г. Янович провів і продовжує виконувати велику науково-дослідну роботу, став досвідченим організатором біологічної і сільськогосподарської науки, підготував наукові кадри і очолив школу біохіміків і фізіологів з індивідуального розвитку тварин. Його наукові праці широко відомі у нашій країні і за її межами. Їх творчо розвивають його учні — академік УААН, професор В. В. Снітинський, професор С. Й. Вовк, професор О. Я. Захарів, професор Е. М. Попова, професор Р. П. Параняк, доктор сільськогосподарських наук І. В. Вудмаска, доктор ветеринарних наук Б. М. Куртяк, доктор біологічних наук О. С. Покотило та інші, які працюють в Інституті біології тварин УААН та у інших навчальних та наукових установах України
Професор В. Г. Янович проводить велику громадську роботу, надає методичну допомогу молодим науковцям і аспірантам. Під його керівництвом підготовлено 28 кандидатів і 8 докторів наук. Він — автор понад 500 наукових праць, 3-х книг, 3-х монографій, 10-ти науково-методичних і практичних рекомендацій. Є науковим редактором журналу «Біологія тварин» з часу його заснування. Наукові надбання В. Г. Яновича широко відомі і принесли йому заслужений авторитет і визнання. За вагомий особистий внесок у розвиток аграрної і біологічної науки В. Г. Янович нагороджений Почесними грамотами КМУ, УААН, Львівської ОДА, Почесною Відзнакою УААН, Відзнакою МАП «Знак Пошани» та Державного комітету ветеринарної медицини України. За визначні успіхи в розвитку аграрної науки професору В. Г. Яновичу встановлена довічна стипендія Президента України.