Розгоні Іван Іванович

доктор біологічних наук, професор
завідувач лабораторії біологічно активних речовин (1962–1993 рр.) та сектору відтворення ВРХ (1994–1997 рр.)

 


Закінчив у 1955 р. ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту, в 1961 р. аспірантуру при Науково-дослідному інституті землеробства і тваринництва західних районів УРСР.
1961–1969 рр. — ст. н. співр., з 1969 по 1997 рр. —завідувач лабораторії біологічно-активних речовин УНДІФіБ та Інституту фізіології і біохімії тварин УААН. Із 1997 р. — гол. н. співр. Інституту біології тварин УААН. Член Всесоюзного та Українського біохімічного товариства, Всесоюзного товариства «Знання».
Відомий вчений-біохімік. Вніс значний вклад у розробку теоретичних основ підвищення репродуктивної функції корів на основі глибоких досліджень молекулярних механізмів регуляції біосинтетичних і обмінних процесів у репродуктивних органах неплідних корів і телиць; з’ясування порушень процесу реалізації генетичної інформації в клітинах тканин новонароджених телят і репродуктивних органах телиць та корів.
Під його керівництвом підготовлено і захищено 8 дисертацій на ступінь кандидата біологічних наук та 2 на ступінь доктора біологічних наук. Опубліковано понад 200 наукових праць. Одержано 4 авторських свідоцтва і 3 патенти, розроблено технічні умови на виробництво 2 комплексних гормонально-вітамінних препаратів. Обирався головою профкому інституту. Є членом двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій при ІБТ УААН та Національному університеті біоресурсів і природокористування (м. Київ).