Макар Іван Арсентійович

(16.05.1931–10.04.2011)
доктор біологічних наук, професор, членкор УААН, заслужений діяч науки і техніки України
завідувач лабораторії біохімічних основ вовноутворення (1970–1997 рр.);  фізіології і біохімії вовноутворення і технології вівчарства (1997–1999 рр.)

 

Народився на Самбірщині 16.05.1931 р. Закінчив у 1954 р. зоотехнічний факультет Львівського зооветеринарного інституту; 1958–1961 рр. — аспірант НДІ землеробства і тваринництва західних районів УРСР.
1961–1964 рр. — старший науковий співробітник лабораторії обміну речовин Укр. НДІ фізіології і біохімії сільськосподарських тварин; 1964–1965 рр. — заступник директора з наукової роботи цього ж інституту; 1965–1970 рр. — старший науковий співробітник лабораторії обміну речовин; 1970–1999 рр. — завідувач лабораторії біохімічних основ вовноутворення; у  2000-2011рр. — головний науковий співробітник Інституту біології тварин НААН.
Член Всесоюзного та Українського біохімічного товариства, Всесоюзного товариства «Знання», член наукового товариства ім. Т. Шевченка.
Макар І. А. відомий вчений-біохімік. Вніс вагомий внесок у розробку теоретичних основ вовноутворення на основі з’ясування закономірностей метаболічних процесів у вовноутворюючих структурах у різних порід овець залежно від продуктивності, фізіологічного стану, умов годівлі і утримання.

Опублікував понад 400 наукових праць, в тому числі 25 методичних і практичних рекомендацій, 7 патентів.

Під його керівництвом підготовлено і захищено 27 кандидатських і 2 докторські дисертації.