Ratych

Ратич  Іриней  Борисович


доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН,
директор інституту в 1998 –2001 рр.

 

 

 

Народився 15.10.1939 р. в с. Оріховець Підволочиського р-ну, Тернопільської обл.

Трудова діяльність Іринея Борисовича Ратича від старшого лаборанта до директора Інституту, а пізніше — головного наукового співробітника складає 57 років (1959-2016 рр.) і стосується однієї наукової установи, зокрема Інституту біології тварин НААН, який в історичному аспекті кілька разів змінював свою назву.
Наукова діяльність Ратича Іринея Борисовича стосувалася досліджень дії штучних джерел ультрафіолетового опромінювання на організм сільськогосподарських тварин. Доведено, що за ультрафіолетового опромінення тварин відбувається фотоліз розчинних білків шкіри з утворенням біологічно активних сполук, внаслідок чого виникають біологічні ефекти, які впливають на продуктивність.
За комплексного вивчення біохімічних механізмів дії екзогенного сульфату на організм птиці з урахуванням кількості протеїну, сірковмісних амінокислот і загальної сірки в раціоні, шляхом застосування методів радіології, біохімії та фізіології, Ратичем І.Б. вперше встановлено можливість використання сірки мінеральних сполук для синтезу цистину в їх організмі, специфічну роль різних органів у метаболізмі органічних і мінеральних сірковмісних сполук, розроблено теоретичні основи і практичні рекомендації з використання сульфату натрію в годівлі птиці різного виду і напряму продуктивності.
Встановлено фізіолого-біохімічні механізми дії комплексного препарату рослинного походження на метаболічні процеси в організмі птиці, продуктивність і якість продукції. З позицій фізіології, біохімії та живлення доведено ефективність застосування фітопрепарату замість кормових антибіотиків.
Під керівництвом Ратича І.Б. захищено 6 кандидатських дисертацій і одна докторська. Опубліковано понад 300 наукових праць, з яких 5 монографій та два посібники, 9 методичних рекомендацій, плакати, буклети, інформаційні листки, одержано 15 авторських свідоцтв і патентів, 5 Технічних умов.
Наукові праці були надруковані у таких провідних наукових журналах радянського союзу, України та зарубіжних виданнях. У книгах і довідниках
Нагороди:
Знак „Ударник одиннадцатой пятилетки“, 1985 р.;
Медаль „Ветеран труда“, 1986 р.;
Диплом другого ступеня Виставки досягнень народного господарства УРСР за успіхи у економічному і соціальному розвитку Української РСР, 1989 р.;
Почесна відзнака Української академії аграрних наук, 2006 р.;
Почесна відзнака Аграрного університету імені Коллонтая (м. Краків, Республіка Польща) за досягнення у розвитку науки, 2008 р.;
Лауреат премії імені С.З. Ґжицького, 2008 р.;
Трудова відзнака „Знак пошани" Міністерства аграрної політики України, 2009 р.;
Грамота Кабінету Міністрів України, 2014 р.;
Грамоти обласного управління сільським господарством Лвівщини.