Stoyan

Стояновський Володимир Григорович

19.04.1950 – 8.11.2020 рр

доктор ветеринарних наук, професор

 

 

 

 


Народився 19 квітня 1950 р. в селі Кобиловолоки Теребовлянського району Тернопільської області.
1957–1967 рр. — навчання у Кобиловолоцькій середній школі.
У 1967 р. вступив на ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту, який закінчив з відзнакою у 1972 р. та отримав скерування до аспірантури.
1972–1975 рр. — аспірант Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. Під час навчання в аспірантурі підготував і захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю — фізіологія людини і тварин.
За період з 1975 до 2000 рр. пройшов трудовий шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача сектором фізіології травлення цього ж інституту.
У 2000 р. захистив докторську дисертацію та перейшов працювати у Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького завідувачем кафедри нормальної та патологічної фізіології.
Стояновський В. Г. є автор (співавтор) більше 250 наукових праць, понад 40 навчально-методичних рекомендацій, трьох патентів, двох підручників для студентів і двох навчальних посібників з грифом МАП і МОН України.
За час роботи в університеті підготував чотирьох кандидатів наук, є науковим керівником семи кандидатських дисертацій. Окрім наукової роботи В.Г. Стояновський бере активну участь у громадській та благодійній діяльності.
З 1996 р. Володимир Григорович голова Львівської обласної діабетичної асоціації «Інсула».