Велич деяких справ є не стільки в розмірах, скільки у їх своєчасності.
© Сенека

3 липня

В Інституті біології тварини, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01:

о 12 годині, відбудеться захист дисертації Росаловського Володимира Петровича на тему "Порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги і функціонального стану крові щурів за інтоксикації хлорпірифосом та їх коригування комплексом вітамінів А та Е" представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. 
Робота виконана у Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Салига Юрій Тарасович –  доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії обміну речовин Інститут біології тварин НААН.
Офіційні опоненти:
Столяр Оксана Борисівна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри хімії та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
Єлісєєва Ольга Петрівна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри гістології, цитології та ембріології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
Дисертація
Відгук Столяр Оксани Борисівни
Відгук Єлісєєвої Ольги Петрівни
 
 
 
 

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація