VishchurOВіщур Олег Іванович

доктор ветеринарних наук, професор

Завідувач лабораторії імунології

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID: 0000-0003-4503-3896

Scopus Author ID: 57217358427

 Web of Science Research ID: ABG-5899-2021

Google Scholar citation

Освіта та професійна діяльність
У 1985 р. з відзнакою закінчив Львівський зооветеринарний інститут за спеціальністю ветеринарія, присвоєно кваліфікацію ветеринарного лікаря.
У 1987 – 1989 рр. –  головний ветлікар колгоспу ім. Котовського Іваничівського району Волинської області.
17.01.1989 – 03.02.1992 рр. – аспірант лабораторії білків і амінокислот НДІ фізіології і біохімії с.-г. тварин.
03.02.1992 – 06.10.1996 рр. – науковий співробітник лабораторії живлення Інституту фізіології і біохімії тварин УААН
23 листопада 1993 р. захист кандидатської дисертації на тему: „Вплив лізину, треоніну і метіоніну на показники імунобіологічної реактивності у свиноматок і поросят”.
06.10.1996 – 11.09.1997 рр. – старший науковий співробітник лабораторії живлення.
11.09.1997 – 01.01.1999 рр. – старший науковий співробітник групи імунології Інституту землеробства і біології тварин УААН.
13 червня 2001 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю „біохімія”.
14 травня 2008 р. захистив докторську дисертації на тему: „Біохімічні особливості формування та регуляції імунної відповіді у телят і поросят у ранньому віці” і отримав диплом доктора ветеринарних наук за спеціальністю "біохімія". Науковий консультант академік НААН, д. вет. н. Влізло В. В.
У 2015 р. присвоєно вчене звання професора.
З 01.01.1999 р. по даний час – завідувач лабораторії імунології Інституту біології тварин НААН.

 

Наукова діяльність
Член Вченої ради Інституту біології тварин НААН
Член методичної комісії Інституту біології тварин НААН
Член Координаційно-методичної ради ПНД 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин»
Член Редакційної ради журналу «Біологія тварин»
Член Українського біохімічного товариства
Автор понад 230 наукових праць, тринадцяти авторських свідоцтв та патентів, п’яти ТУ України, двох СОУ, двох монографій, трьох посібників, п’яти довідників і двох підручників
Під керівництвом захищено сім кандидатських дисертацій
 
Основні наукові праці
Віщур О. І. Імунний статус, способи оцінки і методи корекції у телят раннього віку: монографія // О. І. Віщур, Б. В. Гутий, Д. Ф. Гуфрій, І. І. Харів, І. Є. Соловодзінська — Львів: СПОЛОМ, 2015. — 183 с.
Влізло В. В. Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині та тваринництві: монографія / В. В. Влізло, Б. М. Куртяк, І. В. Вудмаска, О. І. Віщур, А. П.Петрук—. — Львів: СПОЛОМ, 2015. — 436 с.
Гутий Б. В. Антиоксидантний захист організму молодняку великої рогатої худоби за хронічного кадмієвого токсикозу та його корекція: монографія / Б. В. Гутий, О. І.Віщур, Д. Ф. Гуфрій, І. І. Харів // — Львів: СПОЛОМ, 2015. — 146 с.
Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник / Андреєва Л.В., Вербицький П.І., Віщур О.І., Влізло В. В. та ін.; за ред. В. В. Влізла. — Львів, 2004. — 399 с.
Фармацевтичний маркетинг: підручник / О. І. Віщур, І. І. Харів, В. О. Величко, І. М. Кушнір, В. М. Гунчак, Б. В. Гутий, А. В. Гримак. — Львів, 2015. — 180 с.
Віщур О.І. Особливості утворення дієнових кон’югатів лінолевої кислоти у молочнокислих продуктах, які містять живі культури мікроорганізмів / О.І. Віщур, Р.А. Голубець, О.В. Голубець  // Біологія тварин. – 2012. – Т. 14, № 1-2. – С. 585–590.
Лабораторний практикум «Біотехнологія» / С. О. Вовк, Б. Б. Кружель, О. І. Віщур, С. Я. Павкович, М. Я. Іванків, А. С. Вантух — Львів, 2014. — 116 с.
Огородник Н. З. Стан природних механізмів захисту у відлучених поросят за дії імунотропного препарату / Н. З. Огородник, О. І. Віщур, В. П. Мізик // Біологія тварин. ― 2015. ― Т. 17, № 1. ― С. 78–84.
Віщур О. І. Вплив вітамінно-мінерального комплексу «Оліговіт» на показники фагоцитозу нейтрофілів крові у тільних корів-первісток та їх телят / О. І. Віщур, Д. І. Мудрак, Н. А. Брода, М. І. Рацький, І. О. Матюха // Вісник ЛНУВМБТ. — 2015. — Т. 17, № 3 (63) — С. 3–8.
Кичун І. В. Шляхи підвищення рентабельності свинарства / І. В. Кичун, Н. З. Огородник, О. І. Віщур, Р. С. Ясниський // Рекомендації з науково-практичним обґрунтуванням― Львів, 2013. ― 24 с.
Огородник Н. З. Застосування нових комплексних ветеринарних препаратів у формі ліпосомальної емульсії / Н. З. Огородник, І. В. Кичун, О. І. Віщур, Р. С. Ясниський // Науково-практичні рекомендації Львів, 2015. ― 24 с.