Шаран Микола Михайлович

заступник директора з інноваційно-наукової діяльності

доктор сільськогосподарських наук, професор, 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ORCID ID: 0000-0003-2299-4811

Google Scholar citation

Шаран Микола Михайлович народився 3 березня 1963 р. у с. Загірочко Жидачівського району Львівської області. 

Освіта

У 1980 р. закінчив Ходорівську середню школу.

У 1985 р. закінчив Львівський зооветеринарний інститут за спеціальністю «Ветеринарія».

У 03.1990 – 05.1992 рр. — аспірант лабораторії фізіології розмноження Укр НДІ фізіології і біохімії тварин.

У 1994 р. захистив дисертацію на тему   «Приживлення ембріонів в залежності від функціонального стану статевих органів реципієнтів» і отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

У 2010 р.  захистив дисертацію на тему «Експериментальне обґрунтування та удосконалення методів трансплантації і кріоконсервації ембріонів великої рогатої худоби і отримав диплом доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. 

Учене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин присвоєне у 2009 р., професора зі спеціальності 03.00.20 – біотехнологія — у 2015 р. 

Професійна діяльність

05.1992 – 01.1993 рр. — завідувач сектора реабілітації корів-донорів лабораторії трансплантації ембріонів Республіканського біотехнологіч-ного центру – філіалу УкрНДІ по племінній справі у тваринництві.

01.1993 – 04.1998 рр. — завідувач сектора реабілітації корів-донорів лабораторії трансплантації ембріонів Львівського біотехнологічного центру – філіалу Інституту розведення і генетики тварин УААН.

04.1998 – 02.1999 рр. — вчений секретар Львівського філіалу інституту розведення і генетики тварин УААН.

02.1999 –06.2000 рр. — завідувач лабораторії біотехнології відтворення Інституту землеробства і біології тварин УААН.

06.2000 – 12.2003 рр. — завідувач лабораторії біотехнології відтворення Інституту біології  тварин УААН.

12.2003 – 06.2008 рр. — завідувач лабораторії біології відтворення тварин Інституту біології тварин УААН.

З 06.2008 р. по теперішній час — завідувач лабораторії біотехнології відтворення тварин Інституту біології тварин НААН.

Наукова діяльність

Член Вченої ради Інституту біології тварин НААН.

Член Координаційно-методичної ради  ПНД 28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві»

Член Методичної комісії Інституту біології тварин НААН.

Член Спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01

Член Редакційної ради журналу «Біологія тварин».

Член Українського фізіологічного товариства ім. П. Г. Костюка

Член Польського товариства біології розмноження.

За багаторічну сумлінну працю в мережі Національної академії аграрних наук України нагороджений Почесною грамотою УААН (2010 р.) та Почесною відзнакою НААН (2013 р.), Подяками і Грамотами Львівської облдержадміністрації та обласного управління сільського господарства.

У 2015 році отримав Нагороду Східних Студій Варшавського університету ім. Івана Виговського, яка передбачає двомісячне стажування у Краківському аграрному університеті та Варшавському університеті природничих наук.

Ним розроблені і теоретично обґрунтовані технології трансплантації ембріонів, штучного осіменіння корів-донорів, кріоконcервування ембріонів, зокрема надшвидкого заморожування або вітрифікації, а також методи стимуляції статевої охоти овець та підвищення запліднюючої здатності сперміїв кнурів і баранів.

Під керівництвом Шарана М.М. захищено чотири кандидатські дисертації:

Горчин С. В., Корбецька О. О., Корбецький А. Р. і Гримак Х. М.

За період наукової і науково-педагогічної діяльності Шараном М.М. опубліковано 191 наукову працю, з них 108 у фахових виданнях. У співавторстві видано 1 підручник з грифом Міністерства освіти і науки України, 2 довідники. 

Має у співавторстві одинадцять патентів України 5 методичних рекомендацій і 3 навчально-методичних вказівок, у яких висвітлені методи стимуляції функції відтворення у жуйних тварин і свійської  птиці, підвищення ефективності штучного осіменіння  корів і телиць, свиней та овець.

Наукові зацікавлення

вивченням фізіолого-біохімічних процесів в організмі і статевих органах тварин та розробленням біотехнологічних методів підвищення відтворної функції великої рогатої худоби, свиней, овець,

з’ясування впливу біологічно активних речовин на фізіолого-біохімічні процеси запліднення і раннього ембріонального розвитку за умов удосконалення кріоконсервування та штучного осіменіння сільськогосподарських тварин,  для розроблення способів підвищення заплідненості та зменшення ембріональної смертності у корів, свиней та овець.

Основні публікації

Довідник з репродуктивної біотехнології великої рогатої худоби [Текст] / В. П. Буркат [та ін.] ; за ред. С.Г. Шаловила – Львів, 2004. – 150 с.

Фізіологія сільськогосподарських тварин (практикум) [Текст] / А.Й. Мазуркевич [та ін.] ; Підручник /за ред. А.Й. Мазуркевича та В.О. Трокоза. – Київ, 2014. – 228 с.

Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : довідник / В.В.Влізло, Р.С.Федорук, І. Б. Ратич [та ін.]; за ред. В. В. Влізла. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 764 с.

Шаран М.М. Добір корів-донорів ембріонів шляхом визначення функції яєчників шкірною алергічною реакцією / М.М. Шаран // Біологія тварин. – Львів, 2007. – Т. 9. – № 1-2. – С. 257-262.

Шаран М.М. Підвищення заплідненості у корів застосуванням біологічно активних речовин із спермою бугаїв / М.М. Шаран // Сільський господар. – Львів, 2009. – № 1-2. – С. 12-15.

Шаран М.М. Стабілізація мембран ембріонів при кріоконсервуванні надшвидким методом / М.М. Шаран // Біологія тварин. – Львів, 2009. – Т. 11. – № 1-2. – С. 348-355.

Шаран М.М. Приживлення ембріонів залежно від мінерального живлення телиць-реципієнтів / М.М. Шаран // Вісник аграрної науки. – Львів, 2010. – № 6. – С. 45-48.

Шаран М.М. Клінічні та біохімічні показники за різних функціональних станів яєчників у корів / М.М. Шаран, С.Г. Шаловило, Х.М. Гримак // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2011. – Т. 15. – №3(51). – Ч. 2. – С. 325-330.

Шаран М.М. Сучасні можливості аналізу якості сперми і розрахунку спермодоз / М.М. Шаран, І.М. Яремчук // Біологія тварин. – Львів, 2012. – Т. 14. – № 1-2. – С. 697–703. 

Шаран М.М. Збереження генофонду гірськокарпатських овець з використанням кріоконсервації сперми баранів / М.М. Шаран, Т.В. Чокан, Х.М. Гримак // Сільський господар. – Львів, 2012. – № 11-12. – С. 2-6.

Шаран М.М. Антибактеріальна дія прополісу у складі середовища для розбавлення і зберігання сперми кнурів / М.М. Шаран, С.В. Горчин // Наук.-тех. бюл. Ін-ту тваринництва НААН. — Харків, 2013. –  № 109. – Ч. 1. – С. 321−326.

Шаран М.М. Біохімічний профіль крові корів при лікуванні різних форм ендометритів / М.М. Шаран, С.Б. Корнят, О.Б. Андрушко, І.М. Яремчук // Наук. –тех. бюл. ІБТ НААН і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2014. – Вип. 15. – № 2-3. – С. 226-234.

Шаран М.М. Спермопродуктивність баранів-плідників залежно від факторів довкілля та її корекція гормональними препаратами / М.М. Шаран, Т.В. Чокан, Х.М. Гримак // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т. 15. – №1(55). – Ч. 2. – С. 230-243.

Шаран М.М. Шляхи покращення умов для довготривалого зберігання сперми кнурів при заморожуванні / М.М. Шаран, О.Б. Андрушко, С.Б. Корнят // Біологія тварин. – Львів, 2014. – Т. 16. – №3. – С. 157.

Chokan T. Effectiveness of reproductive biotechnological methods application in Ukrainian carpatian mountain sheep breed. /T.Chokan, M.Sharan, L.Mezentseva, M.Muravski // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, Збірник наукових праць Білоцерківського Національного Університету, №1(116), 2015, С.91-96.

Шаран М.М. Використання трансплантації ембріонів у сучасному скотарстві /М.М.Шаран // Аграрний тиждень, грудень 2015. — №12(303). — С. 67-69.