Гевкан Іван Іванович

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник, лабораторії біотехнології відтворення

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел.0984324045

ORCID ID 0000-0002-5480-785X

Освіта

У 1977 році закінчив Львівський зоо-ветринарний інститут, спеціальність "ветеринарний лікар".

У 1979-1983 рр – аспірант, Українського науково-дослідого інституту фізіології та біохімії с-г тварин,  спеціальність «біохімія». 

У 1985 році захистив кандидатську дисертацію на тему “РНК- і білоксинтезуюча активність лімфоїдних органів новонароджених телят”, кандидат біологічних наук. Науковий керівник Розгоні Іван Іванович.

Професійна діяльність

З 1983 року ветлікар лабораторії біологічно-активних речовин Українського науково-дослідного інституту фізіології та біохімії с/г тварин УААН. 

1999-2002рр. – старший науковий співробітник лабораторії клітинної інженерії та ембріональної біотехнології Інституту біології тварин УААН.

3 2003 року завідувач сектору біології відтворення ВРХ лабораторії клітинної інженерії Інституту біології тварин УААН. 

З 2003-2007рр. провідний науковий співробітник лабораторії клітинної інженерії та ембріональної біотехнології Інституту біології тварин НААН. 

3 2007 року завідувач лабораторії ембріональної біотехнології Інституту біології тварин УААН.

З 2012 року провідний науковий співробітник лабораторії репродуктивної біотехнології та розведення тварин, Інституту біології тварин НААН.

З 2015 року провідний науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення, Інституту біології тварин НААН.

Наукова діяльність

Автор 135 наукових праць. 

Член Українського біохімічного товариства.

Наукові зацікавлення

Репродуктивна біотехнологія та відтворення тварин.

 

Вимивання ембріонів, вилучення ОКК та розробка методологій для створення об’ємних просторово- організованих клітинних систем з дозрівання гамет та культивування ембріонів.

Вивчення впливу органічних мікроелементів у формі препаратів на інтенсифікацію репродуктивної здатності  тварин та риб.

Дослідження способів стабілізації хоріонічного гормону людини та розробка ліпосомальних препаратів для підвищення їх активності та відтворювальної здатності.

Наночастини, органічні мікроелементи, ліпосомальні препарати, гормони та їх застосування в репродуктивній біотехнології у сільськогосподарських тварин.

 

Розробка методів отримання наночастинок та використання їх у формі ліпосомальних препаратів в комплексі з біологічно-активними речовинами для лікування тварин. 

Основні наукові праці

Syrvatka V.J., Slyvchuk Y.I., Rozgoni I.I., Gevkan I.I., Shtapenko O.V. Sensitive and Rapid Assay for Determination of Protein Concentration Using Silver Nanoparticles with Hyaluronan Optics in the Life Sciences, OSA Technical Digest, paper OM4D.3., 12-15 April 2015, Vancouver, Canada. doi:10.1364/OMP.2015.OM4D.3 

Syrvatka V.J., Slyvchuk Y.I., Rozgoni I.I., Gevkan I.I., Bilyy O.I. (2013) Chemical synthesis of silver nanoparticles with attractive physicochemical properties. International OSA Network of student IONS-14. Torun, Poland, p. 29.

Syrvatka V.J., Gevkan I.I., Slyvchuk Y.I., et al. (2011) Effects of silver nanoparticles on some parameter of rabbit’s granulosa cells and its ability to promote the maturation of rabbit’s oocytes in vitro. VIII Parnas Conference., Warsaw, Poland, Vol. 58, Suppl. 1, p. 47.

Syrvatka V.J., Slyvchuk Y.I., Gevkan I.I., Rozgoni I.I. (2011) Influence of silver nanoparticles on blood parameters of rabbits during fertilization and early pregnancy. The 6th International Conference of Young Naturalists

Наукові праці за 2015 рік

Oksana Shtapenko , Ivan Gevkan, Yevgen Dzen`, Svetlana Fedorova, Yurij Sluvchyk, Vasyl Syrvatka, Iryna Matiukha Effect of liposomal preparate with some organic trace elements on antioxidant status and reproductive ability of female rabbits // Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LVIII, 2015 ISSN 2285-5750. — pp. 221-227.

О.В. Штапенко, І.І. Гевкан, Ю.І. Сливчук, В.Я. Сирватка, С.В. Федорова Вплив глутамату мангану на репродуктивну функцію та ембріогенез щурів // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького,- 2015, випуск  5 (3)Б  С. 8-17..

Oksana Shtapenko, Iryna Matiukha, Ivan Hevkan, HalynaTkachenko The influence of trace elements in the form of liposomal compounds on antioxidant defense system and parameters of oxidative stress in the reproductive organs of female rabbits // Slupskie prace biologichne.

— 2015. — № 12

Syrvatka V. J. Effect of silver nanoparticles on maturation of rabbit’s oocytes co-cultured with granulosa cells in vitro / V. J. Syrvatka, Y. I. Slyvchuk, I. I. Rozgoni, I. I. Gevkan, O. V. Shtapenko // Studia Biologica. – 2015. – Vol 9, № 1. – С. 57–66.

Syrvatka V. J. Sensitive and rapid assay for determination of protein concentration using silver nanoparticles with hyaluronan / V. J. Syrvatka,  Y. I. Slyvchuk, I. I. Rozgoni, I. I. Gevkan, O. V. Shtapenko // Optics in the Life Sciences. OSA Technical Digest (online) (Optical Society of America, 2015), paper OM4D.3 Optical Molecular Probes, Imaging and Drug Delivery. Vancouver, Canada 12–15 April, 2015. doi:10.1364/OMP.2015.OM4D.3.

Yriy Slyvchuk, Iryna Matiukha, Vasyl Syrvatka, Ivan Hevkan, Svetlana Fyodorova, Oksana Shtapenko, Ivan Rozgoni Stabilizing the gonadotropin activity with the use of different organic compounds // AgroLife Scientific Journal - Volume 4, Number 1, 2015 ISSN 2285-5718. — pp. 187-193.

Штапенко О.В., Гевкан І.І., Сливчук Ю.І., Дзень Є.О., Сирватка В.Я.,Матюха І.О.,Федорова С.В. «Препарат «Ліпорганік» для підвищення відтворювальної здатності кролематок» // Заявка на Деклараційний патент України № u201504893 від 19.05.2015. 

Сливчук Ю.І., Гевкан І.І., Сирватка В.Я., Штапенко О.В., Матюха І.О.,Федорова С.В. «Спосіб стабілізації хоріонічного гормону людини у рідкій формі препарату».// Заявка на Деклараційний патент України № u201505160 від 26.05.2015. 

Штапенко О.В., Гевкан І.І., Стецишин Ю.Б., Федорова С.В., Сливчук Ю.І., Сирватка В.Я. «Отримання функціоналізованих наноповерхонь для культивування клітин, ооцит-кумулюсних комплексів та ембріонів тварин» Методичні рекомендації ІБТ УААН, 2015, С. 32.

ТЕЗИ 

І. І. Гевкан, В. Я. Сирватка, І. О. Матюха Дослідження впливу ліпосомальних препаратів з різними наночастинками срібла на біохмічні показники крові при лікуванні ендометритів у корів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Aктуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвяченої 55-річчю Інституту біології тварин НААН (2–3 жовтня 2015 р., м. Львів) Біологія тварин. — 2015. — т. 17, No 3. — C. 153.

O. V. Shtapenko, , I. O. Matiukha, I. I.Gevkan The impact of introduction organic microelements in liposomal form on oxidative stress biomarkers and antioxidant system in tissues of female rabbits // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Aктуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвяченої 55-річчю Інституту біології тварин НААН (2–3 жовтня 2015 р., м. Львів) Біологія тварин. — 2015. — т. 17, No 3. — C. 188.

O. Shtapenko*, a S. Fedorova, a I. Gevkan, a Yev. Dzen’, b Y. Stetsyshyn Effect of the surfaces modified by different bioactive polymeric on the cell viability and proliferation Book of contributions 9th International Conference – “Structure and Stability of Biomacromolecules” (SSB 2015) June 30-July 3, 2015, Kosice, Slovakia P. 128-129.

Syrvatka V. J. Sensitive and rapid assay for determination of protein concentration using silver nanoparticles with hyaluronan / V. J. Syrvatka,  Y. I. Slyvchuk, I. I. Rozgoni, I. I. Gevkan, O. V. Shtapenko // Optics in the Life Sciences. OSA Technical Digest (online) (Optical Society of America, 2015), paper OM4D.3 Optical Molecular Probes, Imaging and Drug Delivery. Vancouver, Canada 12–15 April, 2015. doi:10.1364/OMP.2015.OM4D.3.

Gevkan, I. Matiukha*, V. Syrvatka The influenceof liposomal preparations of functionalsilver nanoparticles Argoton-PVPand Argoton-HA used in endometritis treatment on dynamics of biochemical parameters in cows // Materials of XII International Conference of Young Researchers „Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition” Łowicz, 23-24 September 2015.

Oksana Shtapenko, Iryna Matiukha, Ivan Hevkan, HalynaTkachenko The influence of trace elements in the form of liposomal compounds on antioxidant defense system and parameters of oxidative stress in the reproductive organs of female rabbits // Slupskie prace biologichne.— 2015. — #12.