Федорук Ростислав Степанович

доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН

головний науковий співробітник

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID: 0000-0001-5930-4058

Scopus Author ID: 55805676300

ResearcherID: I-8098-2018

Google Scholar citation

Федорук Ростислав Степанович народився 11 серпня 1949 р. у с. Старий Почаїв Кременецького району Тернопільської області. У 1967 р. закінчив Почаївську середню школу, 1968-1970 рр. – служба в Радянській армії.

 Освіта та професійний досвід

У 1970 р. вступив до Львівського зооветеринарного інституту на ветеринарний факультет, який закінчив у 1975 р. за фахом ветеринарія. З 1975-по 1978 рр. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва Українського науково-дослідного інституту фізіології та біохімії тварин Південного відділення ВАСГНІЛ (м. Львів), науковий керівник д. б. н. В.І. Третевич. У 1979-1980 рр. працював молодшим науковим співробітником, 1980 – 1981 рр. науковим співробітником, 1982-1989 рр. – старшим науковим співробітником у лабораторії фізіології лактації Українського науково-дослідного інституту фізіології та біохімії с.-г. тварин. У листопаді 1981 р. Р.С. Федорук захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення ролі глікопротеїнів в утворенні молока у корів» за спеціальністю 03.00.13 «фізіологія людини і тварин». У дисертаційній роботі з використанням методу артеріо-венозної різниці по молочній залозі з’ясовано фізіологічну роль окремих моноцукрів вуглеводних компонентів глікопротеїнів у секреції молока в корів залежно від аліментарних чинників. З січня 1990 р. по вересень 1997 р. працював на посаді заступника директора з наукової роботи з питань тваринництва Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН. З 1997 по 1998 р. – завідувач лабораторії екології і токсикології Інституту землеробства і біології тварин НААН, з 1998 по 2000 рр. – заступник директора з наукової роботи цього ж інституту, з 2000 р. — заступник директора з наукової роботи Інституту біології тварин НААН і одночасно за сумісництвом завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості продукції. У 2005 р. захистив докторську дисертацію на тему «Адаптація корів до умов утримання і доїння та її корекція біологічно активними речовинами і фармакологічними препаратами» за спеціальністю 03.00.13 «фізіологія людини і тварин», науковий консультант д. б. н., професор, академік НААН Р. Й. Кравців. Основні положення – на основі вивчення фізіолого-біохімічних закономірностей процесів молокоутворення у корів та компонентного складу молока за дії різних технологічних і кормових чинників, обґрунтовано можливість корекції адаптаційної здатності організму та підвищення інтенсивності секреції молока з використанням фармакологічних адаптогенів й антистресових препаратів. З 2015 року і донині – головний науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції.

Наукова діяльність

Учене звання старшого наукового співробітника присвоєне у 1984 р., професора – 2007 р. У 2007 р. обрано членом-кореспондентом УААН по Відділенню ветеринарної медицини та зоотехнії за спеціальністю «фізіологія та біохімія тварин».

За багаторічну сумлінну працю в мережі Національної академії аграрних наук України нагороджений Почесною грамотою УААН (2004 р.) та Почесною відзнакою НААН (2007 р.), знаком Пошани Міністерства аграрної політики України (2009 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009 р.), Подяками і Грамотами Львівської облдержадміністрації та обласного управління сільського господарства.

Веде науково-педагогічну діяльність як професор кафедри технології молока і молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (1998–2014 рр.).

 Очолював Державну кваліфікаційну комісію на біологічному факультеті ЛНУ імені І.Франка у 2013–2016 рр., під його керівництвом підготовлено 7, а захищено 6 кандидатських і 2 докторські дисертації. 

Член  вченої ради Інституту біології тварин НААН.

Заступник голови Координаційно-методичної ради з виконання ПНД 28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві»

Член Координаційно-методичної ради з виконання ПНД 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин».

Член методичної комісії Інституту біології тварин НААН.

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01.

Член редакційної ради журналу «Біологія тварин».

Віце-президент Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка.

У співавторстві отримано три авторських свідоцтва з питань адаптації та живлення корів; 10 патентів України щодо застосування біологічно активних добавок на основі ессенціальних мікроелементів, вітамінів і адаптогенів у годівлі корів, кролів і бджіл; 5 методичних рекомендацій у яких висвітлені результати досліджень фізіологічного впливу біологічно активних добавок у ВРХ, кролів, бджіл за різних агроекологічних умов утримання.

 

За період наукової і науково-педагогічної діяльності Федоруком Р.С. одноосібно та у співавторстві опубліковано 380 наукових праць, з них 28 в іноземних наукових виданнях. У співавторстві видано 3 книги, 2 довідники, 4 підручники, 3 навчальних посібники.

Наукові інтереси

Основними напрямами наукової діяльності

 вивчення процесів адаптації тварин до агроекологічних умов утримання,

з'ясування фізіолого-біохімічних механізмів впливу біологічно активних добавок на основний та проміжний обмін, функцію розмноження і продуктивність сільськогосподарських тварин і біологічну цінність продукції тваринництва,

дослідження фізіологічних механізмів дії маловивчених мікроелементів – Cr, Se, Ge і наноматеріалів у сільськогосподарських тварин.

Основні наукові праці

Влізло В.В., Федорук Р.С., Макар І.А. Довідник: Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині. – Львів, 2004. – 399 с.

Наука західного регіону України (1990-2010). – Розділ ”Тваринництво та ветеринарія” / В.В. Влізло, Р.С. Федорук. – Львів: ПАІС, 2011. – 672с.

Мазуркевич А.Й., Карповський В.І., Камбур М.Д., Трокоз В.О., Федорук Р.С. та ін. Фізіологія тварин. – Вінниця: Нова Книга, 2012 – 424с

Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник / В.В. Влізло, Р.С. Федорук, І.Б. Ратич та інш.; за ред. В.В. Влізла. — Львів: СПОЛОМ, 2012. — 764 с. 

Фізіологія сільськогосподарських тварин: підручник / Мазуркевич А.Й., Троком В.О., Карповський В.І., Степченко Л.М., Камбур М.Д., Федорук Р.С. та інші. – К., 2013. – 456 с.

Хром у живленні тварин: монографія / Р.Я. Іскра, В.В. Влізло, Р.С. Федорук; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. – Київ: Аграрна наука, 2014. – 310 с.

Мазуркевич А.Й., Трокоз В.О., Карповський В.І., Федорук Р.С. Фізіологія сільськогосподарських тварин: підручник. – К.: НУБіП України, 2014. – 456 с.

Мазуркевич А.Й., Трокоз В.О., Карповський В.І., Федорук Р.С. Фізіологія сільськогосподарських тварин: практикум-підручник. – К.: НУБіП України, 2014. – 240 с.

Камбур М.Д., Замазій А.А., Федорук Р.С., Величко В.О., Нечипоренко О.Л., Петренко М.О., Опара Н.Н. Фізіологія лактації і травлення: навчальний посібник. – Суми: видавництво «Козацький вал», ВАТ «СОД», 2009. – 229 с.

Ковальчук И.И., Федорук Р.С. Уровень тяжелых металлов и липидов в тканях организма медоносных пчел при содержании пасек в условиях традиционного и органического производства // Пчеловодство. – 2014. – №8. – С. 7-9.

Федорук Р.С., Хомин М.М., Кропивка С.Й. Використання нанокарбоксилатів: корови - продуктивніші, молоко - поживніше. – Тваринництво України. – 2014. – №6.– С. 26-30.

Федорук Р.С., Ковальчук І.І., Романів Л.І., Храбко М.І. Вплив цитратів германію та селену на вміст ліпідів і важких металів в організмі медоносних бджіл // Біологія тварин. – 2014. – Том. 16, № 2. – С.141-149.

Лесик Я.В., Федорук Р.С. Технічні умови. Комбікорм для кролематок ТУ У 10.91-30995014-0010:2014. – 16 с. 

Федорук Р.С., Ковальчук І.І. Технічні умови. Мінеральна добавка для підгодівлі бджіл ТУ У 10.9-30995014-011:2014. – 17 с.

Dolaychuk Olga P., Rostyslav S. Fedoruk, Iryna I. Kovalchuk, Immunological and Reproductive Functions of the Female Rats Fed by Natural and Genetically Modified Soybeans // International Journal of Physiology and Pathophysiology. — 2014. — Vol. 5, Issue 1. — Р. 49–55.

Dolaychuk O.P., Fedoruk R.S., Kropyvka S.J. Physiological reactivity and antioxidant defense system of the animal organism induced by Germanium, Chromium, and Selenium “nanoaquacitrates” // Agriculture science and practice. – 2015. – Vol. 2, No. 2. – P. 50–55.

Мазуркевич А.Й., Трокоз В.О., Карповський В.І., Федорук Р.С. Фізіологія сільськогосподарських тварин: практикум-підручник. – К.: НУБіП України, видання друге, доопрацьоване, 2015. – 240 с.