Petrovska

 

Петровська Інга Ростиславівна

психолог-консультант в Інституті біології тварин НААН

для психологічних конультацій звертатись у кімнату  102

 

Практичний психолог Інституту забезпечує психологічний супровід усіх співробітників та учасників освітнього процесу, з метою його оптимізації, а також створення безпечного науково-освітнього середовища; сприяє створенню умов для виконання наукових, освітніх і виховних завдань Інституту.

Завдання та обов’язки практичного психолога Інституту:

 • здійснює професійну діяльність, спрямовану на забезпечення здорового та безпечного психологічного стану співробітників та здобувачів вищої освіти під час наукової та освітньої діяльності;
 • здійснює психологічний супровід професійного становлення здобувачів вищої освіти; сприяє створенню належних умов для ефективної адаптації співробітників та  здобувачів вищої освіти до наукової та освітньої діяльності;
 • надає психологічну допомогу за запитами учасників освітнього процесу;
 • визначає фактори, які перешкоджають розвитку особистості співробітників та здобувачів вищої освіти;
 • зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомості, отримані в результаті діагностичної та консультативної роботи;
 • інформує учасників наукового та освітнього процесів про результати проведених психологічних обстежень, їх значення і можливості подальшого використання (за винятком особистої інформації), про свою діяльність на основі об’єктивних і точних даних таким чином, щоб не зашкодити професії;
 • вносить пропозиції щодо оптимізації наукового та освітнього процесу в Інституті;
 • надає консультації адміністрації, науково-педагогічним з психологічних аспектів навчання, виховання і розвитку здобувачів вищої освіти з врахуванням їх індивідуальних та вікових особливостей;
 • сприяє формуванню позитивного психологічного клімату в колекиві Інституту;
 • сприяє попередженню та профілактиці професійного вигорання наукових та науково-педагогічних  працівників;
 • здійснює профілактику злочинності, адиктивної поведінки, алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок серед здобувачів вищої освіти; попередження будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед учасників освітнього процесу;
 • формує психологічну культуру учасників наукового та освітнього процесу, консультує з питань психології, її практичного використання в організації наукового та світнього процесу;
 • розробляє та впроваджує корекційні програми освітньої діяльності з урахуванням індивідуальних, вікових, інших особливостей здобувачів вищої освіти;
 • працює згідно із принципами Етичного кодексу психолога.