Обмін ліпідів у риб : монографія / Грициняк І. І., Смолянінов К. Б., Янович В. Г. — Львів: Тріада плюс, 2010. — 336 с.

Obminlipidiv ryby2010У монографії узагальнено дані літератури і результати досліджень авторів про біологічну роль ліпідів і біохімічні механізми синтезу і розпаду ліпідів в організмі тварин, водночас у риб. Розглядається роль ліпідів і поліненасичених жирних кислот у забезпеченні рідинного стану клітинних мембран тканин риб при адаптації до низької температури середовища, роль поліненасичених жирних кислот у синтезі ейкозаноїдів — простагландинів і лейкотрієнів і їх регуляторну роль. Показано важливу роль жирів і поліненасичених жирних кислот у живленні ставових і морських риб, вирощуваних у культурі. Висвітлено важливу роль поліненасичених жирних кислот ю-3, основним джерелом яких є морські і рослиноїдні прісноводні риби, у попередженні атеросклерозу та ішемічних захворювань серця у людини.
ISBN 978-966-486-089-4

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect