Метаболічна і продуктивна дія Йоду на організм птиці : монографія / А. В. Гунчак., І. Б. Ратич. — Львів : Сполом, 2014. — 156 с.

Gunchak RatychПроаналізовано й узагальнено сучасні дані літератури та результати власних досліджень авторів щодо ролі Йоду в живленні птиці. Висвітлено питання абсорбції й перетворення Йоду в організмі птиці; особливості депонуваннятиреоїдних гормонів в яйцях птиці та їх впливу на розвиток щитоподібної залози, а також особливості розподілу мікроелементу в організмі. Наведено ретроспективний огляд досліджень морфогенезу щитоподібної залози в ембріональний період розвитку птиці. Подано результати впливу нестачі або надлишку Йоду в раціонах птиці на метаболічні процеси, мікробоценоз травного тракту, морфологічну структуру тканин деяких органів, репродуктивну функцію та якість інкубаційних яєць, продуктивність і якість птахівничої продукції.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які вивчають мінеральний обмін, процеси живлення та регуляції метаболічних процесів в організмі птиці, а також для практиків у галузі птахівництва і кормовиробництва.
ISBN 978-966-919-023-9

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect