30 січня
об 11 годині відбудеться захист дисертації Грабовського Степана Стефановича на тему "Адаптогенний вплив біологічно активних речовин препарату селезінки за умов стресу тварин перед забоєм" представленої на здобуття наукового ступеня доктор біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія
Науковий консультант:
Кирилів Ярослав Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Офіційні опоненти:
Стойка Ростислав Стефанович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут біології клітини НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу
Рибальченко Володимир Корнійович, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач Науково-дослідного сектору «Мембранології і цитології»
Данилович Юрій Володимирович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут  біохімії  імені О. В. Палладіна  НАН  України, провідний науковий співробітник відділу біохімії м’язів

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук Стойки Р. С.

ВІдгук  Рибальченка В. К.

ВІдгук Даниловича Ю. С.