13 червня

О 12 годині відбувся захист дисертації Тютюник Оксани Сергіївни на тему «Особливості обміну речовин і продуктивні якості молодняку овець за різних рівнів лізину, метіоніну і сульфуру у їх раціонах» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія

Науковий керівник:
Стапай Петро Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних 

Офіційні опоненти:

Седіло Григорій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук,професор, академік НААН, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, директор
Данчук В’ячеслав Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українська лабораторія якості і безпеки продуктів АПК, заступник директора з наукової та навчальної роботи