ЗАСІДАННЯ СПЕЦРАДИ

6 лютого о 12 годині в Інституті біології тварини, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368
відбувся захист дисертації Малишевої Христини Володимирівни на тему «БЛОКУВАННЯ СИГНАЛЬНОГО ШЛЯХУ Wnt ІНТЕРЛЕЙКІНОМ 6: РОЛЬ У РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННІ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. 
Робота виконана в Інституті біології клітини НАН України та Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Стойка Ростислав Стефанович - доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут біології клітини НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу
Офіційні опоненти:
Рибальченко Володимир Корнійович - доктор біологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, завідувач Науково-дослідного сектору «Мембранології і цитології» Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини»; 
Колибо Денис Володимирович - доктор біологічних наук, професор, Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України, завідувач лабораторії імунобіології, заступник директора з наукової роботи.