27 листопада

о 10:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Собко Галини Василівни тему "Стан імунної й антиоксидантної систем організму корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії апіфітопрепарату", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія».
Робота виконана в Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Куртяк Богдан Михайлович – доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри епізоотології, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького МОН України.
Офіційні опоненти:
Вовк Стах Осипович - доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії дрібного тваринництва, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН;
Томчук Віктор Анатолійович – доктор ветеринарних наук, професор завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. академіка М. Ф. Гулого, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України.
 
 
о 14:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Шатинської Олени Андріївни на тему "Біохімічні процеси в організмі щурів з експериментально індукованим діабетом за дії цитратів Магнію і Хрому", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія».
Робота виконана в Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Іскра Руслана Ярославівна – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут біології тварин НААН.
Офіційні опоненти:
Кліщ Іван Миколайович – доктор біологічних наук, професор, проректор з наукової роботи, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»;
Кучмеровська Тамара Муратівна – доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів, Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України.