11 грудня

о 12:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Лихацького Петра Григоровича на тему «Вікові особливості метаболізму у щурів за дії натрію нітриту та тютюнового диму, шляхи корекції виявлених порушень», представленої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія».
Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».
Науковий консультант:
Фіра Людмила Степанівна — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фармації, професор кафедри медичної біохімії Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».
Офіційні опоненти:
Данилович Юрій Володимирович — доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біохімії м'язів Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України;

Новікова Світлана Миколаївна — доктор медичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту генетичної та регенеративної медицини НАМН України;

Салига Юрій Тарасович — доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії обміну речовин Інституту біології тварин НААН.