5 липня

о 9:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Кириліва Богдана Ярославовича на тему «Видові, онтогенетичні та органо-тканинні особливості протеїнового обміну й активність гідролітичних ензимів у птиці за дії аліментарних чинників», представленої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія».
Робота виконана в Інституті біології тварин НААН.
Гунчак Алла Володимирівна — доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН,  завідувач лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці.
Офіційні опоненти:
Седіло Григорій Михайлович — доктор сільськогосподарських наук,  професор, академік НААН, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, директор;
Данчук Вʼячеслав Володимирович — доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування МОН України, заступник директора з наукової і навчальної роботи Української лабораторії якості і безпеки АПК;
Данченко Олена Олександрівна  доктор сільськогосподарських наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного МОН України, професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи.