6 жовтня

о 14:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради К 35.368.01 відбувся захист дисертації Токарчук Тетяни Сергіївни на тему «Біохімічні процеси в організмі поросят у період відлучення та за дії вітаміну Е і цитратів Zn, Fe та Ge», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія».
Робота виконана в Подільському державному аграрно-технічому університеті Міністерства освітиі науки України.
Наукоий керівник
Данчук Вʼячеслав Володимирович — доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування МОН України, заступник директора з наукової і навчальної роботи Української лабораторії якості і безпеки АПК.
Офіційні опоненти:
Стапай Петро Васильович — доктор сільськогосподарських наук, професор, Інституту біології тварин НААН, в.о. завідувача лаботраторії обміну речовин ім. С.З.Гжицького.
Цехмістренко Світлана Іванівна — доктор сільськогосподарських наук, професор, Білоцерківський національний аграрний університет МОН України, завідувачка кафедри хімії;