27 квітня в Інституті біології тварин НААН на засіданні Спеціалізованої вченої ради К 35.368.01:

об 11:00  відбувся захист дисертації Михалюк Василини Володимирівни на тему: «Біохімічна характеристика кератинів та створених на їх основі моделей біоматеріалів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія».
Роботу виконано в Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Гавриляк Вікторія Василівна - доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Інституту хімії та хімічних технологій.
Офіційні опоненти:
Савчук Олексій Миколайович - доктор біологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини»;
Юкало Володимир Глібович - доктор біологічних наук, професор, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, професор кафедри харчової біотехнології та хімії.
 
 
о 14:00  відбувся захист дисертації Чорної Ірини Віталіївни на тему: «Вплив гліфосат-резистентної генетично модифікованої сої на показники білкового обміну та антиоксидантну систему щурів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія». Робота виконана в Чернівецькому факультеті Національному технічному університеті «Харківського політехнічного інституту» та Буковинській державній дослідній сільськогосподарській станції НААН.
Науковий керівник:
Дроник Григорій Васильович - доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, Буковинська державна дослідна сільськогосподарська станція, головний науковий співробітник відділу селекції, розведення, годівлі та технології виробництва продукції тваринництва..
Офіційні опоненти:
Воробець Наталія Миколаївна - доктор біологічних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, професор кафедри фармакогнозії і ботаніки;
Юкало Володимир Глібович - доктор біологічних наук, професор, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, професор кафедри харчової біотехнології та хімії.