left

Влізло Василь Васильович

головний науковий співробітник, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок

доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН

Заслужений діяч науки і техніки України

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ORCID ID: 0000-0002-7685-9853

ResearcherID: F-4819-2018

Scopus Author ID: 24832183100

Google Scholar Citations

left

Влізло Василь Васильович

головний науковий співробітник, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок

доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН

Заслужений діяч науки і техніки України

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ORCID ID: 0000-0002-7685-9853

ResearcherID: F-4819-2018

Scopus Author ID: 24832183100

Google Scholar Citations

Освіта

У 1982 році з відзнакою закінчив ветеринарний факультет Білоцерківського сільськогосподарського інституту, за спеціальністю лікар ветеринарної медицини. 

З 1984 по 1987 рр. – аспірант при Московській ветеринарній академії ім. К. І. Скрябіна, де  у 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук.

З 1995 по 1997 рр. – докторант професор Білоцерківського державного аграрного університету. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук захистив у 1998 р. у Національному аграрному університеті, м. Київ. 

Професійний досвід

1982–1987 рр. – головний ветеринарний лікар колгоспу в Дніпропетровській області.

1988-1993 рр. – асистент, 1993 - 1995 та 1997 - 1999 рр. – доцент, 1999-2000 рр. – про- фесор Білоцерківського державного аграрного університету.

З 2000 по 2005 рр. – завідувач кафедри клінічної діагностики Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького.

З 2001 по 2019 рр – директор Інституту біології тварин НААН, керівник Науково-виробничого центру (НВЦ) з вивчення пріонних інфекцій.

З 2019 року – головний науковий співробітник Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок

Наукова діяльність

Відомий вчений у галузі клінічної біохімії, внутрішніх хвороб та пріонних інфекцій тварин.

У 2002 року обраний членом-кореспондентом, а 2007– академіком НААН.
Заслужений діяч науки і техніки України.
Вніс помітний внесок у розвиток вітчизняної клінічної біохімії сільськогосподарських тварин, вивчення ефективних методів діагностики і профілактики відомих та нових захворювань тварин.
На основі проведених експериментальних досліджень в Україні та країнах Західної Європи дослідив нові механізми розвитку жирової дистрофії печінки у високопродуктивних корів, запропонував нові методи діагностики, лікування та профілактики захворювання.
Вперше у ветеринарній медицині дослідив окремі механізми виникнення гепато-церебрального, гепато-ренального та гепато-дерматичного синдромів та довів розвиток ліномобілізаційного синдрому (ожиріння–кетоз–гепатоз).
Вивчив органолептичні, морфологічні та біохімічні показники ліквору. Вперше в Україні провів ультразвукові дослідження внутрішніх органів тварин.
Перший науковець України, який на високому науково-методичному рівні вивчав пріонні інфекції, дослідження яких проводилося спільно з провідними науковими центрами світу. Зокрема, у Швейцарії вченим проводились клінічні дослідження хворих на губчастоподібну енцефалопатію великої рогатої худоби, відпрацьовувались лабораторні методи діагностики. Пізніше вивчав епізоотичну ситуацію, діагностику, профілактику та заходи боротьби щодо пріонних інфекцій у країнах Європи (Австрія, Німеччина, Франція, Нідерланди, Польща, Ірландія та ін.). За його участі видано цілу низку законодавчих і рекомендаційних актів (Постанови, інструкції, рекомендації тощо) стосовно заходів біобезпеки, пов'язаних з недопущенням на територію України пріонних інфекцій, а також блутангу та хвороби Шмалленберга. Останні наукові дослідження стосуються пошуку лікарських засобів за застосування нанотехнологій для лікування та профілактики тварин і людини.
Бере безпосередню участь у формуванні, організації виконання та координації наукової тематики очолюваного інституту з урахуванням вимог Національної академії аграрних наук України, розробляє нові напрями досліджень, проводить підготовку і атестацію наукових кадрів, підтримує особисті зв’язки з провідними вченими Австрії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Словаччини, Білорусі.
Підготував 5 докторів і 17 кандидатів наук.

Член Спеціалізованої Вченої ради Д 27.821.02 при Білоцерківському національному аграрному університеті.
У 2000–2001 рр. працював в експертній раді ВАК України з ветеринарних і сільськогосподарських наук. Нагороджений грамотою ВАК України (2010 р.).

Головний редактор науково-теоретичного журналу «Біологія тварин» та НТБ ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин.

Член редакційних колегій журналів «Animal Science»; «Agricultural Science and Practice», «Вісник аграрної науки», «Сільський господар», МТНЗ «Ветеринарна медицина» та ін.

Член секції сільського господарства Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки.

Проводить організаторську роботу з налагодження і підтримки творчих зв’язків з науковими установами НАН України, а також зарубіжних країн: Австрії, Німеччини, Росії, Польщі, Швейцарії, Чехії, Словаччини.

Проходив наукове та педагогічне стажування і працював за кордоном: у Німеччині (1990–1992, 2001, 2002), Австрії (1993, 1995, 1997), Швейцарії (1994), Франції (2000, 2005), Нідерландах (2002, 2006), Ірландії (2009), Польщі (2010, 2014) та інших країнах.
Постійно бере участь у фахових міжнародних наукових конференціях в різних країнах світу.

Президент Української асоціації буятрики та член світової асоціації буятрики.

За активну участь у міжнародному співробітництві обраний почесним амбасадором міста Львова.

Нагороджений грамотами, подякою та відзнакою НААН, Відзнаками Міністерства аграрної політики та продовольства України «Знак пошани» і «Відмінник аграрної освіти та науки», Почесними грамотами Львівської обласної державної адміністрації, Західного наукового центру НАН і МОН України, подяками Львівської обласної ради та Львівської обласної профспілки, медалями Аграрної академії м. Краків, і подякою Природничого університету м. Вроцлав, Польща, Відзнакою Державного комітету ветеринарної медицини України «За заслуги в розвитку ветеринарної медицини України».

Лауреат премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці», Лауреат премії імені С.З. Гжицького та ін.

Публікації

В.В. Влізло є автором близько 500 наукових праць, з них біля 100 – у інших країнах світу.

Співавтор 22 підручників, монографій і довідників, а також багатьох методичних рекомендацій, патентів на винаходи, технічних умов, стандартів, інструкцій.

Список публікацій Влізла В. В. PDF

Основні наукові публікації

Підручники та книжки

1. Внутрішні хвороби тварин/ В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, М.О. Судаков, В.Ю. Чумаченко, Й.Л. Мельник, В.В. Влізло, В.Я. Колесник; За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 1999. – Ч. 1. – 376 с.

2. Внутрішні хвороби тварин/ В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, В.В. Влізло та ін.; За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2001. Ч.2. – 544 с.

3. Ветеринарна клінічна біохімія/ В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; За ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

4. Биологические закономерности роста и развития сельскохозяйственных животных/ В.И. Барабаш, В.М. Близно, А.Н. Борисенко, … В.В. Влизло и др.; Под ред. В.С. Козеря. – Днепропетровск, 2004. – 540 с.

5. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин/ В.І.Левченко, В.В.Влізло, І.П. Кондрахін  та  ін.; За ред. Левченка. – Біла Церква, 2004. – 608 с.

6. Влізло В.В. Історія Інституту біології тварин НААН України (1960 – 2010)/ В.В. Влізло, Р.С. Федорук, І.Б. Ратич, Р.Я. Іскра, В.І. Гнатів; За ред.. В.В. Влізла і Р.С. Федорука. – Львів–Дрогобич: Просвіт, 2010. – 324 с. 

7. Ветеринарна клінічна біохімія/ Д.О. Мельничук, В.А. Грищенко, М.І. Цвіліховський, В.І. Левченко, В.І. Головаха, В.В. Сахнюк, І.П. Кондрахін, В.В. Влізло та ін.// Програма навчальних дисциплін для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.110101 «Ветеринарна медицина» у ВНЗ II-IV  рівнів акредитації МАПіП України. – Київ: Аграрна освіта, 2011. – 19 с.

8. Внутрішні хвороби тварин/ В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, В.В. Влізло, В.І. Головаха, М.О. Судаков, Й.Л. Мельник, В.Ю. Чумаченко, Л.М. Богатко, В.В. Лисенко,І.В. Папченко; За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2012. – Ч. 1. – 528 с.

9. Стегній Б.Т. Проблеми біологічної безпеки та біологічного захисту у ветеринарній медицині та біотехнології/ Б.Т. Стегній, А.П. Герілович, І.І. Ібітулін, І.Ю. Бісюк, С.В. Комісаренко, В.В. Влізло та ін. – Харків: НТМТ, 2013. – 414 с.

10. Молекулярно-генетичні методи діагностики у ветеринарній медицині та біотехнології/ А.П. Герілович, Б.Т. Стегній, А.І. Завгородній, В.В. Влізло та ін.; під заг. ред. Б.Т. Стегнія та А.П. Геріловича. – Київ: СТ-Друк, 2014. – 286 с

11. Внутрішні хвороби тварин/ В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; За ред.. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2015. 

 Монографії

1. Сологуб Л.І., Антоняк Г.Л., Богданов Г.О., Влізло В.В., Янович В.Г. Метан і парниковий ефект атмосфери (екологічні, біохімічні та мікробіологічні аспекти). – Львів: ПАІС, 2008. – 276 с.

2. Антоняк Г.Л., Влізло В.В. Біохімічна та геохімічна роль йоду: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 392 с.

3. Хром у живленні тварин/ Р.Я. Іскра, В.В. Влізло, Р.С. Федорук, Г.Л. Антонюк. – Київ: Аграрна наука, 2014. – 310 с.

4. Влізло В.В. Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині та тваринництві: монографія/ В.В. Влізло, Б.М. Куртяк, І.В. Вудмаска, О.І. Віщур, А.П. Петрук. – Львів, 2015. – 436 с. 

Довідники

1. Довідник з репродуктивної біотехнології великої рогатої худоби/ В.П. Буркат, В.В. Влізло, Р.Й. Кравців та ін. За ред. С.Г. Шаловила. – Львів, 2004. – 150 с.

2. Довідник лікаря ветеринарної медицини/ П.І. Вербицький, П.П. Достоєвський, В.О. Бусол, В.В. Влізло та ін.: За ред. П.І. Вербицького, П.П. Достоєвського. – К.: Урожай, 2004. – 1280 с.

3. Довідник: Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині/ Відпов. редак. В.В. Влізло. – Львів, 2004. – 399 с.

4. Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині (довідник)/ В.В. Влізло, І.А. Максимович, В.Л. Галяс, М.І. Леньо. – Львів, 2008. – 92 с.

5. Лабораторні методи досліджень у біології тваринництві та ветеринарній медицині [Текст]: довідник/ В.В. Влізло, Р.С. Федорук, І.Б. Ратич та ін.; За ред. В.В. Влізла. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 764 с.

6. Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині (довідник). – 2-ге видання, перероблене і доповнене/ В.В. Влізло, Л.Г. Словінська, І.А. Максимович, М.І. Леньо, В.Л. Галяс. – Львів: Афіша, 2014. – 152 с.

7. Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині (довідник). – 2-ге видання, перероблене і доповнене/ В.В. Влізло, Л.Г. Словінська, І.А. Максимович, М.І. Леньо, В.Л. Галяс. – Львів: Афіша, 2014. – 152 с. 

Методичні рекомендації, інструкції

1. Ветеринарное обеспечение интенсивной технологии производства говядины: Методические рекомендации/ В.И. Левченко, Н.Н. Паска, Б.М. Ярчук, В.П. Заярнюк, Р.В. Вайнштейн, Л.М. Богатко, Г.А. Щуревич, Л.А. Тыхонюк, В.В. Влизло. – Белая Церковь, 1989. – 72 с.

2. Хвороби поросят: Методичні рекомендації/ В.І. Левченко, В.П. Заярнюк, І.В. Папченко, Ш.М. Абдулаев, В.В. Влізло, Л.М. Богатко. – Біла Церква, 1994. – 62с.

3. Диспансеризація великої рогатої худоби: Методичні рекомендації/ В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, Г.Г. Харута, І.С. Панько, М.В. Косенко, В.Ю. Чумаченко, С.П. Хомин, М.В. Козак, А.В. Ільченко, В.І. Бовнегра, В.В. Влізло, Л.М. Богатко, Г.О. Щуревич, Д.В. Подвалюк, А.Й. Краєвський, Л.М. Тихонюк, В.І. Головаха, В.В. Сахнюк, В.О. Гаркавий, М.М. Костюк, В.М. Соколюк, В.М. Безух, О.В. Дика, В.П. Москаленко, В.П. Надточій, В.П. Фасоля, В.Л. Романюк. – К., 1997. – 60 с

4. Губчаста форма енцефалопатії великої рогатої худоби: Методичні рекомендації/ П.І. Вербицький, М.С. Павленко, Л.В. Олійник, В.В. Влізло, Б.М. Ярчук. – К., 1999. – 27 с. 

5. Методичні вказівки до написання курсової роботи з клінічної діагностики/ В.І. Левченко, П.Ф. Шевчук, Л.М. Богатко, В.В. Влізло, Г.О.Щуревич, В.В. Сахнюк, В.І. Головаха. – Біла Церква, 1997. – 42 с.

6. Левченко В.І., Влізло В.В. Діагностика, лікування та профілактика хвороб печінки у великої рогатої худоби: Методичні рекомендації. – К., 1998. – 22 с.

7. Клінічна біохімія (Програма для сільськогосподарських вищих навчальних закладів із спеціальності 7.130.501. «Ветеринарна медицина»)/ В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін. – К., 1998. – 12 с.

8. Підготовка дипломної роботи: Методичні рекомендації/ Р.Й. Кравців, В.М. Гунчак, М.В. Козак, В.В. Влізло та ін. // – Львів, 2001. – 76 с.

9. Інструкція щодо діагностики, профілактики та боротьби з губчастоподібною енцефалопатією великої рогатої худоби/ П.І. Вербицький. В.М. Горжеєв, О.О. Кучерявенко, В.В. Влізло та ін.// Київ, 2002. – 7 с.

10. Клінічне дослідження тварин (Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з клінічної діагностики)// В.В. Влізло, Б.А. Горбатюк, М.В. Коляда та ін. – Львів, 2002. – 22 с.

11. Влізло В.В., Максимович І.А. Діагностика, лікування та профілактика хвороб печінки у кіз: Методичні рекомендації. – К.,2003. – 27 с.

12. Дослідження органів травлення у дрібних домашніх тварин (методичні рекомендації)/ В.В. Влізло, В.Г. Стояновський, Л.Г. Слівінська, І.А. Максимович. – Львів, 2006. – 51 с.

13. Застосування біопсії у ветеринарній медицині (Методичні рекомендації)/ В.В, Влізло, З.А. Максимович, Р.С. Данкович, Ю.С. Стронський. – Київ, 2006. – 40 с.

14. Влізло В.В., Гурський Р.Й. Мікроелементози у великої рогатої худоби у біогеохімічних провінціях Івано-Франківської області: Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ, 2007. – 15 с.

15. Влізло В.В., Сімонов М.Р., Наконечна О.М. Корекція імунітету проти хвороби Гамборо та антиоксидантного статусу у курей кросу ISA BROWN: Методичні рекомендації. – Львів, 2007. – 24 с.

16. Внутрішні хвороби високопродуктивних корів (етіологія, діагностика, лікування і профілактика): Методичні рекомендації/ В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, В.В. Сахнюк, В.М. Горжеєв, В.В. Влізло та ін. – Біла Церква, 2007. – 64 с.

17. Діагностика губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби: Методичні рекомендації/ В.В. Влізло, П.І. Вербицький, О.М. Вержиховський та ін. – Київ, 2007. – 61 с.

18. Інструкція щодо профілактики та боротьби з блутангом/ В.В. Влізло та ін.. – К, 2009. – 6 с.

19. Влізло В.В. Зміщення сичуга у корів: Методичні рекомендації / В.В. Влізло, М.В. Рублено, Л.А. Тихонюк, М.П. Чорнозуб. – Київ, 2010. – 36 с.

20. Заходи профілактики та боротьби з губчастоподібною енцефалопатією великої рогатої худоби: Методичні рекомендації/ В.В. Влізло, П.І. Вербицький, Д.А. Мороз, О.В. Ложкіна, Д.Д. Остапів, І.М. Петрух, Ю.В. Мартин, Л.А. Ізюмова. – Київ, 2010. – 27 с.

21. Рекомендації з оцінки метаногенезу і емісії метану великою рогатою худобою/ В.В. Влізло, В.І. Костенко, О.В. Ільїнський, І.В. Лучка, Ю.Т. Салига. – Київ, 2011. – 34 с

22. Анемія корів у західній біогеохімічній зоні України (етіологія, діагностика, лікування та профілактика): методичні рекомендації/ В.І. Левченко, Л.Г. Словінська, В.В. Влізло та ін. – Біла Церква, 2012. – 44 с.

23. Прогнозування та діагностика маститів на ранньому етапі постнатального онтогенезу: методичні рекомендації/ Т.М. Супрович, В.В. Влізло. – Камянець-Подільський: ПДАТУ, 2013. – 38 с..

24. Прогнозування та діагностика маститів на ранньому етапі постнатального онтогенезу/ Т.М. Супрович, В.В. Влізло. – Камянець-Подільський: ПДАТУ, 2013. – 38 с.

25. Кетоз молочних корів / М.Р. Сімонов, В.В. Влізло, І.М. Петрух. – Львів, 2014. – 34 с. 

Технічні умови

1. Технічні умови, № 244.30995014.001-2003. Імуномоделюючий препарат «Антоксан»./ В.Г. Квачов, Т.О. Сокирко, О.Я. Карась, В.В. Влізло, О.І. Віщур, І.Б. Ратич, Ю.М. Косенко, П.П. Фукс. – від 15.04.03. – 16 с.

2. Технічні умови, № 244.30995014.002-2003. Препарат протизапальної дії для лікування тварин «Ліпоген»./ В.В. Влізло, І.В. Кичун, О.І. Віщур, П.Є. Андрійчук, Р.С. Ясниський. – від 17.07.03. – 30 с.

3. ТУ У 21.2-30995014-001:2014. “Ремівітал” Розчин для ін’єкцій. Технічні умови. - Затв. та введ. 2014-04-17. - Львів: ДНДКІ ветврепаратів та кормових добавок, 2014. - 36 с

4. ТУ У 21.2-3099014-009:2014. “Нанофероцит”. Розчин для ін’єкцій. Технічні умови. – Затв. Та введ. 2014-06-10. – Львів: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, 2014. – 15 с. 

Патенти

1. Влізло В.В., Максимович І.А. Спосіб лікування кіз із патологією печінки. Деклараційний патент на винахід. 69799 А. 2004р.

2. Влізло В.В., Остапів Д.Д. Середовище для вирощування зигот корів ранніх стадій розвитку in vitro. Деклараційний патент на корисну модель. А61Д19/00. – 2005. – Бюл. № 5.

3. Деклараційний патент на корисну модель: Штам дріжджів Phatfia Rhodozyma ІВМ У-5021 - продуцент каротиноїдів/ В.В. Влізло, Г.В. Колісник, Є.С. Шах та ін. 2006 р.

4. Патент на винахід. Спосіб виготовлення гістологічних препаратів овоцитів і зигот ранніх стадій розвитку/ В.В. Влізло, Д.Д. Остапів UA 75953. C2. – Бюл. № 6. – 2006.

5. Патент на корисну модель: Препарат для підвищення антиоксидантного статусу та імунного потенціалу у сільськогосподарських тварин ’’Інтерфлок’’/ О.І. Віщур, В.В. Влізло, Н.М. Лешовська, І.В. Кичун. – 15.12.2006. – Бюл. № 12. – 4 с.

6. Патент на корисну модель: Комплексний препарат пролонгованої дії ”Вірон” / В.В. Влізло, М.Р. Сімонов, Л.В. Лозюк та ін. – №21297 – 2007.

7. Патент на корисну модель: Штам дріжджів Phaffia Rhodozyma IMB Y-5026 – продуцент каротиноїду астаксантину / В.В. Влізло, Є.С. Шах, В.В. Каплінський, Н.І. Борецька, М.І. Колісник, Г.І. Нечай, С.В. Гураль. – Київ, 2007.

8. Застосування пентосан полісульфату (SP-54) як інгібуючого впливу на експресію фізіологічного пріон-протеїну in vitro/ В.В. Влізло, В.В. Стадник, Х.Я. Майор. Патент на корисну модель № 32547. – 2008 р.

9. Препарат для стимуляції лактації у сільськогосподарських тварин «Лактоген» / В.В. Влізло, В.В. Каплінський, І.В. Кичун, Р.С. Ясниський, Р.Г. Сачко. Патент на корисну модель № 37709. – 2008 р.

10. Спосіб лікування краснухи коропа / Н.Й. Тушницька, І.І. Грициняк, В.Г. Янович, Н.М. Матвієнко, Р.І. Пірус, В.В. Влізло. Патент на корисну модель № 45510. – 2009 р.

11. Спосіб визначення вмісту фізіологічного пріона методом дот–блоту. В.В. Влізло, В.В. Стадник, Х.Я. Майор. Патент на корисну модель № 56820. – 2011 р.

12. Влізло В.В., Козак М.Р., Іваницька Л.А. Спосіб виявлення поліплексів олігодезоксинуклеотидів з катіонними олігоелектролітами. Патент на корисну модель. №70080. 2012 р.

13. Влізло В.В., Іскра Р.Я. Спосіб корекції вуглеводного обміну та антиоксидантного захисту в організмі тварин. Патент на корисну модель. № 75010. 2012 р.

14. Влізло В.В., Ясниський Р.С., Кичун І.В., Приступа О.І. Лікувальний препарат «Гепален». Патент на корисну модель. № 73865. 2012 р.

15. Салила Ю.Т., Влізло В.В. Спосіб визначення нейротоксичності хлорпірифосу в умовах культури нервових клітин. Патент на корсну модель. №85700. 2013.

16. Влізло В.В., Іскра Р.Я., Максимович І.Я., Березовський Р.З. Спосіб профілактики ферумдефіцитної анемії поросят. Патент на корисну модель. № 92917. 2014.

17. Спосіб профілактики післяродової гіпокальціємії високопродуктивних корів/ Л.Л. Юськів, В.В. Влізло. Патент на корисну модель. № 95493. 2014.

18. Модифікований спосіб РБС-профілактики та лікування поліморбідних потологій тварин в умовах радіонуклідного забруднення/ В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Лігоміна, В.П. Фасоля, Л.Г. Слівінська. Патент на корисну модель. № 94321. 2014.

19. Спосіб РБС-профілактики та лікування поліморбідних потологій тварин в умовах радіонуклідного забруднення/ В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Лігоміна, В.П. Фасоля, Л.Г. Слівінська. Патент на корисну модель. № 94314. 2014.

20. Спосіб корекції мінерального обміну і природної резистентності тварин в умовах радіонуклідного забруднення (Спосіб Лігоміної)/ В.В. Влізло, І.П. Лігоміна, В.П. Фасоля, Л.Г. Слівінська, С.В. Фурман. Патент на корисну модель. № 91661. 2014.

21. Комплексний медикаментозний спосіб корекції мінерального обміну і природної резистентності тварин в умовах радіонуклідного забруднення/ В.В. Влізло, І.П. Лігоміна, В.П. Фасоля, Л.Г. Слівінська, С.В. Фурман. Патент на корисну модель. № 91658. 2014.

22. Юськів Л.Л., Влізло В.В. Спосіб корекції Д-вітамінного статусу у корів в передродовому і післяродовому періодах та їхніх телят. Патент на корисну модель. №95904. 2015.

23. Сімонов М.Р., Влізло В.В., Петрух І.М. Комплексний препарат «Ремівітал». Патент на корисну модель. № 95820. 2015.

24. Кушкевич І.В., Кушкевич М.В., Влізло В.В. Спосіб моделювання колітів у тварин з використанням сульфатовідновлювальних бактерій – індукторів виразок товстого кишечника. Патент на корисну модель. № .2015.

25. Влізло В. В., Кушкевич М.В. Спосіб виявлення тканинної локалізації клітинного пріона. Патент на корисну модель. № 07876. 2015.