ЗАСІДАННЯ СПЕЦРАДИ

7 травня о 1200 годині в Інституті біології тварини НААН, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01 відбувся захист дисертації Романько Марини Євгенівни на тему «Біохімічна і токсикологічна характеристика дії наночастинок металів на клітини евкаріотичних та прокаріотичних організмів»  представленої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. Робота виконана в Національному науковому центрі «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Національної академії аграрних наук України.

Науковий керівник:

Головко Анатолій Миколайович – доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів Держпродспоживслужби України, директор.

Офіційні опоненти:

Стойка Ростислав Стефанович — доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут біології клітини НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу;
Рибальченко Володимир Корнійович  — доктор біологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, завідувач НДС «Мембранології і цитології»; 
Антоняк Галина Леонідівна — доктор біологічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України, професор кафедри екології.