11 вересня

о 10:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Руденко Ольги Петрівни на тему «Сезонні особливості та фактори регуляції імунного потенціалу й антиоксидантного захисту у коропових риб», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія».  
Робота виконана у Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Віщур Олег Іванович  доктор ветеринарних наук, професор, завідувач лабораторії імунології, Інститут біології тварин НААН.
Офіційні опоненти:
Куртяк Богдан Михайлович доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри епізоотології, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького МОН України;
Томчук Віктор Анатолійович доктор ветеринарних наук, професор завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. академіка М. Ф. Гулого, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України.
 
 
о 14:00 на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Масюк Марії Богданівни на тему "Обмін ліпідів в організмі коропа на різних стадіях розвитку за дії вітамінно-мінеральної добавки" представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, за спеціальністю «03.00.04  біохімія». Детальніше »
Робота виконана у Інституті біології тварин НААН.

Науковий керівник:

Томчук Віктор Анатолійович  доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. академіка М. Ф. Гулого, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України.

Офіційні опоненти:

Рівіс Йосип Федорович  доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник , головний науковий співробітник лабораторії аналітичних досліджень, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН;
Курант Володимир Зіновійович  доктор біологічних наук, професор, професор кафедри хімії та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України.