Брода Наталія Анатоліївна

провідний науковий співробітник

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта

У 1984 ‒ 1989 рр. навчання у Львівському зооветеринарному інституті, присвоєно кваліфікацію ветеринарного лікаря.

З 1989 р. по 1992 р. — аспірант стаціонарної форми навчання Інституту землеробства і тваринництва.

У 1993 р. — захист кандидатської дисертації на тему: «Імунобіологічна реактивність телят в залежності від способу згодовування молозива корів різного віку» і отримала диплом ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 — фізіологія людини і тварин. Науковий керівник д. б. н., професор Маслянко Роман Петрович. 

26.01.2011 р. — присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Професійна діяльність

З 1993 р. по 1997 р. — Інститут землеробства і тваринництва західного регіону України, лабораторія імунології, молодший науковий співробітник.

З 1997 р. по 2000 р. — Інститут землеробства і біології тварин Української академії аграрних наук, група імунології, науковий співробітник.

З 2000 р. по 2005 р. — Інститут біології тварин Української академії аграрних наук, лабораторія імунології, науковий співробітник.

З 2005 року і на даний час працює на посаді старшого наукового співробітника лабораторії імунології Інституту біології тварин Національної академії аграрних наук України.

 Наукові зацікавлення

порушення імунобіологічної реактивності організму тварин та їх корекція шляхом активації певних ланок імунної та антиоксидантної системи захисту організму за допомогою імунотропних препаратів

Наукова діяльність

Член Українського фізіологічного товариства ім. П. Г. Костюка.

Автор 73 наукових праць і 1 патенту на корисну модель.

Основні наукові праці

Мисак А. Р. Трансмісивна венерична саркома: поширеність та шляхи подолання / А. Р. Мисак, Н. А. Брода, О. І. Віщур, М. І. Рацький, Д. І. Мудрак // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина». — 2012. — Вип. 96. — C. 34–36.

Брода Н. А. Стан системи антиоксидантного захисту організму тільних корів за умов техногенного навантаження та дії коригуючих чинників / Н. А. Брода, Д. І. Мудрак, О. І. Віщур, М. І. Рацький, Н. М. Лешовська, І. Є. Соловодзінська // Біологія тварин. — 2013. — № 2. — С. 17–23.

Брода Н. А. Вплив вітамінно-мінерального комплексу на якість молозива корів-первісток та продуктивність одержаних телят / Н. А Брода, О.І. Віщур, Д. І. Мудрак, Н. М. Лешовська // Біологія тварин. ― 2014, т. 16, № 3 ― С. 160.

Брода Н. А. Кількість імунних комплексів у крові собак при пухлинах молочних залоз / Н. А. Брода, О. І. Віщур, М. І. Рацький, Н. М. Лешовська // Фізіологічний журнал. ― Т. 60, № 3 (Додаток) ― 2014. ― с. 208.

Патент на корисну модель 99190 Україна, МПК (2015.01) A61К 31/00, А61К 49/00, A61K 36/00. Комплексний вітамінний препарат «Прегнавітан» / Н. А. Брода, О. І. Віщур, Д. І. Мудрак; заявн. і патентовласник Інститут біології тварин НААН. ― № UA 99190 U; заявл. 21.11.14; опубл. 25.05.15, Бюл. № 10. ― 4 с.

 

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect