Кузів Наталія Михайлівна

науковий співробітник

кандидат сільськогосподарських наук

 

 

Освіта

У 2003 році закінчила Львівську державну академію ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького за спеціальністю зооінженерія.

2004-2007 роки аспірант Інституту розведення і генетики тварин УААН, спеціальність 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Науковий керівник доктор с.-г. наук, професор Є. І. Федорович.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Господарсько-біологічні особливості чорно-рябої худоби вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах західного регіону України». Кандидат сільськогосподарських наук.

У інституті працює з 2008 року, із 2009 року на посаді наукового співробітника лабораторії розведення та селекції тварин. 

Наукова діяльність

Автор понад 40 наукових праць, 1 патенту і 1 методичних рекомендацій.

Наукові зацікавлення

  • розведення та селекція великої рогатої худоби

Основні наукові праці

Федорович Є. І., Кузів М. І., Кузів Н. М. Формування природної резистентності у телиць української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України / Вісник аграрної науки. – 2013. – № 3. – С. 40-43.

Кузів М. І., Федорович Є. І., Кузів Н. М. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2013. –  Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», Випуск 21. – С. 153-155.

Кузів М. І., Кузів Н. М., Федорович Є. І. Вплив живої маси телиць на молочну продуктивність первісток / Тваринництво України. – 2015. – № 9. – С. 16-20 

 

 

 

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect