Пилипець Андрій Зіновійович

старший науковий співробітник

кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Google Scholar сitations

ORCID ID 0000-0002-4730-7339

Освіта

У 1998 р. закінчив Львівську академію ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького., спеціальність інженер-технолог. 

У 2000 – 2002 рр. аспірант Інституту біології тварин НААН, спеціальность — біохімія, науковий керівник – д. б. н.  Янович В. Г.

У 2003 р. захистив дисертацію на тему кандидатську роботу на тему «Біохімічний склад, синтетичні й енергетичні процеси у скелетних м'язах коропа різного віку наприкінці літнього та зимового періодів» і отримав диплом кандидата сільсько-господарських наук за спеціальністю біохімія.

У 2015 р. отримав звання старшого наукового співробітника за спеціальністю біохімія.

Професійна діяльність

З 2015 р. старший науковий співробітник лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин. 

У 2007 – 2015 рр. науковий співробітник сектору інтелектуальної власності та маркетингу інновацій.

З 2003 р. молодший науковий співробітник Науково-виробничого центру з вивчення пріонних інфекцій.

Наукові зацікавлення

біохімічні показники лімфатичних вузлів та селезінки, мозку, скелетного м’язу, кишечника та крові ВРХ

надходження важких металів з ґрунту і води в корми та організм тварин та їх трансформація у тваринницьку продукцію

визначення загальних ліпідів, різних класів ліпідів, фосфоліпідів, жирнокислотного складу та перекисного окиснення ліпідів у різних субстратах

Основні наукові праці

Пилипець А. З. Вміст ліпідів у селезінці та лімфатичному вузлі великої рогатої худоби різного віку / А. З. Пилипець // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. — 2014. — Т16, № 2 (59), Ч. 2. — C. 277–281.

Пилипець А. З. Вміст фосфоліпідів у матці корів за різного морфофункціонального стану яєчника / А. З. Пилипець // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2014. — Вип. 15. — № 1 — С. 42–45.

Пилипець А. З. Жирнокислотний склад ліпідів селезінки великої рогатої худоби різного віку / А. З. Пилипець // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2014. — Вип. 15. — № 2, 3 — С. 44–48.

Сачко Р. Г. Вміст деяких важких металів у грунті, кормах, молоці, крові та шерсті корів з господарства ДПДГ «Миклашів». Тези / Р. Г. Сачко, А. З. Пилипець, О. С. Грабовська. // Наукововий журнал «Біологія тварин». — 2014. — Т. 16. — № 3 — С. 201.

Вміст важких металів у довкіллі, кормах та продукції ВРХ в біогеохімічній провінції Прикарпаття / Р. Г. Сачко, Я. В. Лесик, О. С. Грабовська та інш. // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2014. — Вип. 15. — № 2, 3 — С. 175–178.

Грабовський С. С. Вміст ліпідів у крові кроликів за умов стресу / С. С. Грабовський, О. С. Грабовська, А. З. Пилипець // Сборник научных трудов SWorld. — Выпуск 3(36). Том 29. — Иваново: МАРКОВА АД, 2014 — (3–7) 100 с.

Грабовський С. С. Вміст фосфоліпідів у крові свиней за умов стресу / С. С. Грабовський, О. С. Грабовська, А. З. Пилипець // Scientific Journal «ScienceRise» — 2014 — № 4/1(4) — С. 10–13.

Грабовська О. С. Моніторингові дослідження у галузі тваринництва / О. С. Грабовська, А. З. Пилипець, Р. Г. Сачко // Сборник научных трудов «Sworld», Иваново: МАРКОВА АД. — 2014. — Випуск 2. — Т. 24. — С. 52–56.

Порушення ліпідного обміну у молочних корів, хворих на кетоз / М. Р. Сімонов, О. В. Гультяєва, А. З. Пилипець, В. В. Влізло // Вісник аграрної науки. — 2014. — № 12. — С. 24–28.

Бучко О. М.; Сварчевська О. З.; Салига Н.О.; Пилипець А. З.; Віщур В.Я. Вплив біологічно активних добавок на деякі ланки обміну речовин у поросят періоду відлучення від свиноматок // НТБ ДНДКІ вет. преп. та корм. доб. і ІБТ. – 2015. – вип. 16, № 2. С. 129-134.

Боднар Ю. В., Кузьміна Н. В., Пилипець А. З. Вміст ліпідів та концентрація статевих гормонів у культурі клітин гранульози / Ю. В. Боднар, Н. В. Кузьміна, А. З. Пилипець та інш. // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. — 2015. — Випуск 16, №2. — С. 19–23. 

Сімонов М. Р. Вплив препарату «Ремівітал» на показники ліпідного обміну у корів, хворих на кетоз / М. Р. Сімонов, І. М. Петрух, А. З. Пилипець, В. В. Влізло // Науково-технічний бюлетень Інститут біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Вип., 16, № 2. — Львів. — 2015. — С. 167–175.

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect