Штапенко Оксана Всеволодівна

провідний науковий співробітник

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Scopus Author ID: 57199673055

Researcher ID: 

ORCID ID: 0000-0002-0229-5848

Google Scholar citations

Освіта

У 1996 році  закінчила Львівську національну академію ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. 

У 1997-2000 рр. навчалася в аспірантурі Інституту біології тварин НААН за спеціальністю 03.00.04. "біохімія". 

У 2004 р. захистила дисертацію на тему: "Регуляція дозрівання ооцитів та відтворювальної функції корів при дії гормонів in vitro та in vivo" та отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю  "біохімія". Науковий керівник д. б. н., професор Розгоні І. І.

У 2014 р. отримала звання старшого наукового співробітника за спеціальністю "біохімія". 

25 жовтня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського захистила дисертацію на тему: “Біотехнологічні аспекти регуляції гаметогенезу для корекції раннього ембріонального розвитку тварин” за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія та здобула науковий ступень доктор біологічних наук.

Професійна діяльність

З 2000-203 рр.  працювала  молодшим науковим співробітником лабораторії репродуктивної біотехнології Інституту біології тварин УААН. 

У 2004 році переведена на посаду наукового співробітника лабораторії ембріональної біотехнології Інституту біології тварин УААН, з 2006 року — на посаду старшого наукового співробітника цієї лабораторії.

Наукова діяльність

У 2005-2006 рр. була стипендіатом Кабінету міністрів України.

У 2009-2010 рр. отримала  грант National Cancer Institute, NCI, Bethesda (USA). Згідно гранту проходила стажування у  M.Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice Branch, Poland.

Член  Українського біохімічного товариства.

Член Укаїнського фізіологічного товариства ім. Костюка.

Співавтор понад 78 друкованих праць, в т.ч.  2 монографій, 1 довідника, 2 науково-методичних рекомендацій, 7 патентів України. 

Наукові зацікавлення

  • вивчення механізмів і розробка методів інтенсифікації відтворювальної  функції сільськогосподарських тварин (корів, кролиць) шляхом корекції ліпосомальними препаратами з органічними сполуками мікроелементів
  • методи культивування  in vitro ооцитів і ембріонів ссавців;
  • стимуляції ембріонально-маткового сигналу у ссавців на основі вивчення механізму його становлення на ранніх стадіях вагітності 
  • cтворення просторово організованої клітинної системи різних типів  клітин на нанопокриттях для  підвищення якості ембріонів при їх культивуванні до трансферабельних стадій

Основні наукові праці

Мадіч А.В., Шеремета В.І., Гевкан І.І., Федорова С., Штапенко О.В.,Сливчук Ю.І. Клітинні культури і можливості їх використання в ембріональній біотехнології // Навчально-методичний посібник. — К.:АртЕконом, 2012. — 144 с.: іл. 

Shtapenko O., Fedorova S., Slyvchuk Yu.,  Syrvatka V., Matuha I. Comparative toxicity screening of organic and inorganic copper salts on oviduct epithelial cell culture in vitro // В кн. «Living organisms and bioanalytical approaches for detoxification and monitoring of toxic compounds», 2015 — 144 с.

J. Raczkowska, M. Ohar, Yu. Stetsyshyn, J. Zemla, K. Awsiuk, J. Rysz, K. Fornal, A. Bernasik, H. Ohar, S. Fedorova, O. Shtapenko, S. Polovkovych, V. Novokov, A. Budkowski Temperature-responsive peptide-mimetic coating based on poly(N-methacryloyl-L-leucine): properties, protein adsorption and cell growth // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 118 (2014) 270-279. 

Shtapenko O., Fyodorova S., Madich A. Development of non- and vitrified-thawed pronuclear-stage mouse embryos co-cultured with oviduct epithelial cells // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Біологія.  – 2013. - Вип. 2(64). - С. 15-17.

Штапенко О. В., Гевкан И. И., Матюха И. О., Слывчук Ю. И., Сырватка В. Я., Федорова С. В., Розгони И. И. Влияние липосомального препарата органических соединений микроэлементов на показатели оксидативного стресса и антиоксидантного статуса крольчих // Актуальные проблемы транспортной медицины № 3 (37), 2014 С. 114-120.

Shtapenko O., Fyodorova S., Madich A. Survival and development of pronuclear-stage mouse embryos after droplet vitrification in different vitrification solutions // «Mammalian Embryology Conference. Celebrating Work of Professor Andrzej K. Tarkowski», 25-26 October 2013. Warsaw, Poland. –P. 55.

M. Mikolajec, A. Wojtas, O. Shtapenko, J. Korfanty, M. Kus-Liskiewicz, N. Vydra, A. Toma, W. Widlak. The heat shock regulates Mdm1 gene expression in spermatocytes. XLV Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, September 20-23, 2010, P. 133, Wisla, Poland

М. Огар, Ю. Стецишин, А. Коструба, Н. Марінцова, Л. Журахівська, С. Федорова, О. Штапенко, В. Новіков Формування та властивості декстрановмісного покриття для контрольованої адсорбції альбуміну та вирощування клітин. ДАН України. №5 (2013) 511-517.

Shtapenko O., Hevkan I., Dzen` Ye., Fedorova S. The influence of chromium methionine  supplementation on haematological and biochemical indices and reproductive function of female rabbits during  early pregnancy // 5th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment” “Biotechnology for sustainable development”, Rzeszów, 24-25 April, Poland.

Shtapenko O., Hevkan I., Dzen` Ye., Fedorova S., Slyvchuk Yu.,  Syrvatka V., Matuha I. Influence of some organic trace elements on biochemical profile and reproductive function of female rabbits // KRMIVA 2014, 21th International Conference, Opatija Hrvatska, Croatia, June 4 - 6, 2014, p. 60.

 

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect