17 травня о 11 годині відбувся захист дисертації Салиги Юрія Тарасовича на тему «Фізіолого-біохімічні механізми впливу хлорпірифосу та карбофурану на організм тварин», представленої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

 Науковий консультант: 

Влізло Василь Васильович, д. вет. н.,   професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, Інститут біології тварин НААН, директор

 Офіційні опоненти:

Стойка Ростислав Стефанович, д. біол. н., професор, член-кореспондент НАН України, Інститут біології клітини НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу

Рибальченко Володимир Корнійович, д. б. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  завідувач Науково-дослідного сектору «Мембранології і цитології»

Столяр Оксана Борисівна, д. б. н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри хімії та методики її навчання, керівник НДЛ порівняльної біохімії та молекулярної біології

Завантажити PDF
Автореферат
Дисертація частина 1
Дисертація частина 2
Відгук Стойка Р. С.
Відгук Рибальченко В. К.
Відгук Столяр О. Б.