24 жовтня

Об 11 годині відбувся захист дисертації Гойванович Наталії Костянтинівни на тему «Біохімічні механізми порушень метаболізму в тканинах тварин під впливом афлатоксину В 1 та їх корекція введенням антиоксидантів» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.

Науковий керівник:
Антоняк Галина Леонідівна, доктор біологічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри екології.

Офіційні опоненти:

Луцик Максим Дмитрович, доктор біологічних наук, професор, Інститут біології клітини НАН України, провідний науковий співробітник відділу регуляції проліферації клітин;
Фіра Людмила Степанівна, доктор біологічних наук, професор, ДВНЗ «Тернопiльський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачeвського МОЗ України», завідувач кафедри фармації ННІ ПО.