21.05.2024 о 12:00 год. відбуkjcm засідання Разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.368.007 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації КОТИКА Богдана Івановича, який здобуває наукову ступінь доктора філософії з галузі знань 09 – «Біологія», спеціальності «091 – Біологія та біохімія». Рада створена відповідно рішення Вченої ради Інституту біології тварин НААН від 05 березня 2024 року, протокол №2.
Дисертація на тему: «Біохімічні особливості впливу етилтіосульфанілату та вітаміну Е на метаболічні процеси в організмі щурів на тлі дії Cr(VI)».

Науковий керівник: Іскра Руслана Ярославівна  – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Робота виконана у лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин Інституту біології тварин НААН.


Слад Разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.368.007:

Голова ради:
Віщур Олег Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач лабораторії імунології Інституту біології твариин НААН.

Опоненти:

Байляк Марія Михайлівна –  доктор біологічних наук, професорка, завідувачка кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника МОН України;

Фіра Людмила Степанівна –  доктор біологічних наук, професорка, завідувачка кафедри фармації факультету післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Рецензенти:

Стефанишин Ольга Михайлівна –  кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці Інституту біології тварин НААН;

Козак Марія Романівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії.


Онлайн трансляція захисту: 
Ідентифікатор конференції: 854 8028 379  /  Код доступу: inenbiol / 

https://us05web.zoom.us/j/85480283791?pwd=y4yDH3tuqbHruKWK3mMWKLgftHE43s.1