КНИГИ

примітка:  * - у цій книзі, на час її публікації, автор/автори виділені напівжирним шрифтом працювали у Інституті біології тварин НААН.

2017

Stapay vovnaprodukt ovetc2017Біохімічне обґрунтування формування фізико-хімічних властивостей вовни овець. Посібник / П.В.Стапай, Н.З.Огородник, В.В.Бальковський, С.Я.Павкович. – Львів: Новий Світ-2000, 2017. – 150 с.*

Навчально-методичний посібник «Спеціальна ветеринарна фармакологія» (шосте перевидання) / Б. В.Гутий, Д. Ф. Гуфрій, В. М. Гунчак, О. І. Віщур. – Львів, 2017. – 228 с.*

Klin diagnost2017Клінічна діагностика хвороб тварин / [В. І. Левченко, В. В. Влізло, І. П. Кондрахін та ін.]. – Біла Церква, 2017. – 544 с. *

 

salyha biosafety2017

Основи біобезпеки для науково-дослідних установ біологічного профілю. / Ю.Т.Салига, І.В.Лучка, В.П.Росаловський. – Львів: Растр-7, 2017. – 218 с.

 2016

Vivcharstvo2017Вівчарство Карпатського регіону / Седіло Г.М., Вовк С. О., Гавриляк В. В., Петришин М. А., Каплінський В. В.  — Львів:  Паїс, 2016. — 154 с. *

 

Довідник лікарських ветеринарних препаратів (форми випуску, дозування) / Гутий Б.В., Канюка О.І., Гунчак В.М., Гуфрій Д.Ф., Харів І.І., Васів Р.О., Гунчак А.В., Величко О.В. Віщур О.І., та ін. — Львів 2016. — 114 с.*

Malyk Likarski roslyny0001Лікарські рослини у ветеринарній медицині / Малик О.Г., Влізло В.В., Коцюмбас І.Я., Салига Ю.Т., Музика В.П., Косенко Ю.М., Брезвин О.М.  —Київ: Аграрна наука, 2016. — 272 с.*

 

Навчально-методичний посібник Спеціальна ветеринарна фармакологія / Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф., Гунчак В.М., Харів І.І., Леськів Х.Я., Хомик Р.І., Васів Р.О., Гунчак А.В., Величко О.В., Кушнір І.М., Мурська [За ред. Б.В.Гутого]  — Львів 2016. — 226 с.*

vishchurO.I.organic hemistryОрганічна хімія / Снітинський В.В., Федевич Є.В., Соловодзінська І.Є., Шкумбатюк Р.С., Віщур О.І.  — Львів : СПОЛОМ, 2016. — 300 с. *

 

2015

Антиоксидантний захист організму молодняку великої рогатої худоби за хронічного кадмієвого токсикозу та його корекція: монографія / Б. В. Гутий, О. І. Віщур, Д. Ф. Гуфрій, І. І. Харів. — Львів : Сполом, 2015. — 146 с.*

Довідник нових ветеринарних препаратів / І. Я. Коцюмбас, Б. В. Гутий, Д. Ф. Гуфрій, В. М. Гунчак, І. І. Харів, Р. І. Хомик, Р. О. Васів, В. О. Величко, О. І. Віщур. — Львів, 2015. — 247 с.*

Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині та тваринництві [Текст] : монографія / В. В. Влізло, Б. М. Куртяк, І. В. Вудмаска, О. І. Віщур, А. П. Петрук — [2-ге вид., доп. і переробл.]. — Львів : Сполом, 2015. — 436 с.*

Імунний статус, способи оцінки і методи корекції у телят раннього віку [Текст] : монографія // О. І. Віщур, Б. В. Гутий, Д. Ф. Гуфрій, І. І. Харів, І. Є. Соловодзінська. — Львів : Сполом, 2015. — 183 с.*

Спеціальна ветеринарна фармакологія : навчально-методичний посібник / О. І. Канюка, В. М. Гунчак, Д. Ф. Гуфрій, І. І. Харів, Б. В. Гутий, Р. О. Васів, В. О. Величко, О. І. Віщур. — ЛНУВМБТ ім. С. З.Гжицького. — Львів, 2015. — 229 с.*

Фармацевтичний маркетинг : підручник / О. І. Віщур, І. І. Харів, В. О. Величко, І. М. Кушнір, В. М. Гунчак, Б. В. Гутий, А. В. Гримак. — Львів, 2015. — 180 с.*

Фізіологія сільськогосподарських тварин : практикум / А. Й. Мазуркевич, В. О. Трокоз, В. І. Карповський, Л. М. Степченко, М. Д. Камбур, Р. С. Федорук [та інші]. / ─ К. : «Центр навчальної літератури», 2015. ─ 240 с.* 

2014

Метаболічна і продуктивна дія Йоду на організм птиці : монографія / А. В. Гунчак., І. Б. Ратич. — Львів : Сполом, 2014. — 156 с.

 

Chrom IskraХром у живленні тварин : Монографія / Р. Я. Іскра, В. В. Влізло, Р. С. Федорук, Г. Л. Антоняк. — Київ : Аграрна наука, 2014. — 312 с.

 

phiziologiya1Фізіологія сільськогосподарських тварин : Підручник : видання друге, доопрацьоване / А. Й. Мазуркевич, В. О. Трокоз, В. І. Карповський .... Р.С. Федорук та ін.; за ред. А. Й. Мазуркевича, В. О. Трокоза. — К. : НУБіП України, 2014. — 456 с. *

 

2013

Antonyak iodine 2014Біохімічна та геохімічна роль йоду : монографія / Антоняк Г. Л., Влізло В.В. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. — 392 с.

 

StapayГірськокарпатське вівчарство / П. В. Стапай,  В. М. Ткачук,  Т. В. Чокан. — Львів : Добра справа, 2014. — 158 с.

 

tehnologiyaKrolivnytcva2013Технологія виробництва продукції кролівництва: науково-практичний посібник / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, Я. І. Кирилів, І. А. Дубинка. — Львів : Сполом, 2013. — 214 с.*

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин (практикум) : підручник / А. Й. Мазуркевич, В. О. Трокоз,  В. І. Карповський , .... Р.С.Федорук та ін. — Київ : видав НУБіП, 2014. — 227 с.*

2012

Laboratornyi doslidgennya 2012Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині [Текст] : довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич та ін. ; за ред. В. В. Влізла. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — 761 с.

 

Vischurfarmacology1Навчально-методичний посібник з ветеринарної фармакології / Б. В. Гутий, Д. Ф. Гуфрій, О. І. Канюка, В. М. Гунчак, І. Я. Коцюмбас, О. І. Віщур, В. О. Величко, О. В. Павлів, А. В. Винярська, Р. О. Васів, Р. І. Хомик, І. І. Харів, Н. М. Слободюк; За ред. Д. Ф. Гуфрія. — Львів : Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, 2012. — 306 с.*

2011

Історія, селекція та біологічні особливості абердин-ангусів України / Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович, І. В. Гузєв та ін. — Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавриленко В. М., 2011. — 432 с.*

Йод у живленні птиці / А. В. Гунчак, І. Б. Ратич, Б. Я. Кирилів. — Львів, ІБТ, 2011.

StapayTkachuk2011Пожовтіння вовни овець / П. В. Стапай, В. М. Ткачук. —Львів : ЗУКЦ, 2011. — 96 с.

 

Fedorovych 2011Особливості ембріонального росту й розвитку тварин різних генотипів чорно-рябої худоби / Федорович Є. І., Просяний С. Б., Сірацький Й. З. За ред. Є. І. Федорович і Й. З. Сірацького. — К. : Люксар, 2011. — 160 с.*

 

Фізіолого-біохімічні показники організму тварин : навчальний посібник / А. Й. Мазуркевич, М. Д. Камбур, А. А. Замазій .... Р.С.Федорук та ін . — Суми : В-во П. П. Віннич М.Д., 2011. — 132 с.*

 2010

Еколого-біохімічні взаємодії організмів у біоценозах : навчальний посібник для підготовки студентів спеціальності "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування /  Г. Л. Антоняк, Н. Є. Панас , О. С. Ментух , М. А. Петровська.— Львів : Вид-во ЛНАУ, 2010. — 200 с.*

Metodkontrolkombikormiv2010Методи оцінки комбікормів, якості продукції та продуктивності птиці / І. Б. Ратич, А. В. Гунчак, Б. Я. Кирилів, Я. М. Сірко, Г. М. Стояновська. —Львів, 2010. —124 с.*

 

Vischurfarmacology1Навчально - методичний посібник з “Ветеринарної фармакології"  / Гуфрій Д.Ф., Канюка О.І., Гунчак В.М., Коцюмбас І.Я., Стибель В.В., Віщур О.І., Васів Р.О., Хомик Р.І., Харів І.І., Мурська С.Д., Гутий Б.В. За редакцією Д.Ф. Гуфрія. — Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Львів. 2 перевидання з доповненнями, 2010. -306 с.*

Obminlipidiv ryby2010Обмін ліпідів у риб : монографія / Грициняк І. І., Смолянінов К. Б., Янович В. Г. — Львів: Тріада плюс, 2010. — 336 с.*

 

formuvannyaMyasnoiyProdukt2010Формування м’ясної продуктивності у тварин різних порід великої рогатої худоби, яких розводять в Україні / Ю. Ф. Мельник, Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович, І. М. Гурський, В. П. Ткачук; за редакцією Й. З. Сірацького, Є. І. Федорович. — Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2010. — 400 с. *

phiziologiya2Фізіологія тварин : Підручник / Мазуркевич А. Й., Карповськнй В. І., Камбур М. Д. ..... Федорук Р.С. та ін. / За ред. А. Й. Мазуркевича і В. І. Карповського. — Вінниця : Нова Книга, 2010.— 424 с. *

 

2009 

Інтер’єр сільськогосподарських тварин : посібник для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації з напряму «Зооінженерія» / Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович,  Б. М. Гопка. — Київ : Вища освіта,  2009. — 284 с.*

Біохімія. Структура і функціональна активність біомолекул : посібник для студентів факультету агротехнологій та екології / В. В. Снітинський, Г. Л. Антоняк, Н. Є. Панас.  — Львів : Вид-во ЛНАУ, 2009. — 150 с. *

2008

Labdiagnost2008Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині : довідник / В. В. Влізло, І. А. Максимович, В. Л. Галяс, М. І. Леньо. — Львів, 2008. — 92 с. *

 

Methan2008Метан і парниковий ефект атмосфери (екологічні, біохімічні та мікробіологічніаспекти) / Сологуб Л. І., Антоняк Г. Л., Богданов Г. О. та ін.— Львів: ПАІС, 2008. — 276 с. *

 2007

Фізіологічно-біохімічні основи живлення овець / П. В. Стапай, І. А. Макар, В. В. Гавриляк, Н. М. Параняк, І. Я. Лико, В. М. Ткачук, Т. В. Чокан, Г. М. Седіло, Д. П. Періг, М. В. Мартищук. — Львів, 2007. — 100 с. *

Gyvlennyaptyci2007Фізіолого-біохімічні основи живлення птиці / А. В. Гунчак, Г. М. Стояновська, Л. В. Андреєва, Б. Я. Кирилів, Я. М. Сірко; Під ред. І. Б. Ратича. — Львів, 2007. — … с.

 

Vidtrorennya2007Формування відтворювальної здатності бугаїв-пліФормування відтворювальної здатності бугаїв-плідників чорно-рябої худоби України : Монографія / Федорович В. В., Сірацький Й. З. За ред. доктора с.-г. наук, проф. Й. З. Сірацького. — К. : Люксар, 2007. — … с.*

Chrom Solohub2007Хром в організмі людини і тварин:біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти / Сологуб Л. I., Антоняк Г. Л, Бабич Н. О. — Львів: Євросвіт, 2007. — 128 с. *

2006

Vovna2006Біохімія, морфологія і патологія вовни / Седіло Г. М., Макар І. А., Гуменюк В. В., Стапай П. В. — Л.: ПАІС, 2006. — 160 с.*

 

AntonyakZalizo2006Залізо в організмі людини і тварин: біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти / Антоняк Г. Л., Сологуб Л. І., Снітинський В. В., Бабич Н. О.; — Львів, 2006. — 310 с. * 

 

2005

NetradytciyniKormy2005Нетрадиційні рослинні корми у живленні птиці / І. Б. Ратич, Я. І. Кирилів, Г. М. Стояновська, І. В.Карпа.—Львів, 2005. — 192 с. 

 

2004

BurkatReproduktyvna tehnol2004Довідник з репродуктивної біотехнології великої рогатої худоби / В. П. Буркат, В. В. Влізло, Р. Й. Кравців, С. Г. Шаловило, М. М. Шаран; За ред. С. Г. Шаловило. — Львів, 2004.— 150 с. *

Metodkontrolkombikormiv2004Методи контролю повноцінності комбікормів для птиці та оцінка кількості і якості їх продукції : методичний посібник / Уклад. Я. І. Кирилів, І. Б. Ратич. — Львів : Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького, Інститут біології тварин НААН, 2004. — 186 с. *

GyrorozchynniVitaminy2004Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині і тваринництві / Куртяк Б. М., Янович В. Г.; — Львів : Тріада плюс, 2004. — 426 с.  * 

 

2000

Guyni2000Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин / В. Г. Янович, Л. І. Сологуб. — Львів, 2000. — 384 с.

 

1999

Electronmicroscop1999Електронна мікроскопія біологічних об’єктів / Салига Ю. Т., Снітинський В. В. — Львів: Світ, 1999. — 152 с.

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація