12 березня 2024 р., об 11.00 год. відбулось засідання Разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.368.006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Андрошуліка Руслана Леонідовича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 211 – Ветеринарна медицина (21 Ветеринарія). Рада створена відповідно рішення Вченої ради Інституту біології тварин НААН від 29 грудня 2023 року, протокол №12.

Дисертація на тему: «Життєздатність та розмноження медоносних бджіл за підгодівлі пробіотиком та цитратом Mg».

Науковий керівник: Ковальчук Ірина Іванівна, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник

Робота виконана у лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин НААН.

Термін виконання: 2019–2023 рр.


Слад Разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.368.006:

Голова ради:
Віщур Олег Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач лабораторії імунології Інституту біології твариин НААН.

Опоненти:

Галатюк Олександр Євстафійович – доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, фармакології та ветеринарної епідеміології, Поліський національний університет.

Постоєнко Володимир Олексійович –доктор сільськогосподарських наук, професор, директор, Національний науковий центр Інститут бджільництва ім. П. І. Прокоповича  

Рецензенти:

Федорович Віталій Васильович – доктор сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії біотехнології відтворення Інституту біології твариин НААН.

Мудрак Дарія Іванівна – кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник лабораторії імунології Інституту біології тварин НААН.


Дисертація Андрошуліка Р.Л.  із КЕП, протокол перевірки КЕП
Відгук Галатюка О.Єархів файлів підписаного відгуку
Відгук Постоєнка В.О. підписаний КЕП, протокол перевірки КЕП
Рецензія Федорович В.В. підписана КЕП, протокол перевірки КЕП
Рецензія Мудрак Д.І. підписана КЕП, протокол перевірки КЕП

Перегляд відеозапису трансляції захисту дисертації, файли відеозапису із накладеним КЕП
Рішення про присудження ступеня доктор філософії