31 січня:

о 10 годині відбудеться захист дисертації Кушкевич Мар’яни Василівни на тему «Онтогенетичні зміни локалізації і вмісту клітинного пріона та його зв’язок з активністю АТФ-АЗ» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія

Науковий керівник:
Влізло Василь Васильович, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, Інститут біології тварин НААН, директор

Офіційні опоненти:
Стойка Ростислав Стефанович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут біології клітини НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу
Рибальченко Володимир Корнійович, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач Науково-дослідного сектору «Мембранології і цитології»

Автореферат дисертації

Дисертація: Частина 1, Частина 2,  Частина 3, Частина 4,  Частина 5Частина 6

Відгук Стойки Р. С.

Відгук Рибальченка В. К.


 

о 14 годині відбудеться захист дисертації Гудими Володимири Юріївни на тему «Біохімічні показники тканин і яєць курей–несучок за різного розміру частинок вапняку та вмісту вітаміну D3 у раціоні» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія

Науковий керівник:
Вудмаска Ігор Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних

Офіційні опоненти:

Цехмістренко Світлана Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, Білоцерківський національний аграрний університет МОН України, завідувач кафедри органічної і біологічної хімії

Данчук В'ячеслав Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, заступник директора з наукової та навчальної роботи Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК

Автореферат дисертації

Дисертація: Частина 1, Частина 2

Відгук Цехмістренко С. І.

Відгук Данчука В. В.